RIBOLOV U OPŠTINI SEČANJ

Centralno mesto u sečanjskoj opštini ako govorimo o ribolovu, zauzima reka Tamiš i sistem kanalske mreže. Tamiš ulazi u Vojvodinu severno od naselja Jaša Tomić čineći prirodnu granicu između Srbije i Rumunije. To je tipično ravničarska reka sa velikim brojem manjih i većih meandara (starača i mrtvaja). Kroz opštinu Sečanj Tamiš protiče u dužini od…

LOVIŠTE “VUČJAK” – Sečanj

Lovačko udruženje “Sečanj” gazduje lovištem “Vučjak” ukupne površine 52.268 ha, od čega lovne površine obuhvataju 47.248 ha. Ponuda lovne divljači: srna, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka i golub grivnjaš. Mogućnost smeštaja turista: u hotelu “Crveni cvet” u Sečnju.

OBRAZOVNO KULTURNI CENTAR SEČANJ – Sečanj

Osnovan je 1995.godine, transformacijom tadašnjeg Narodnog univerziteta. U saradnji sa Kulturno-prosvetnom zajednicom opštine obavlja i objedinjuje sadržaje u kulturi, vodeći brigu o razvoju amaterskih društava i manifestacija, a takođe je domaćin brojnih manifestacija, smotri, festivala i susreta poslenika kulture: “Mitrovdanski susreti”, “Zavičajni susreti Hercegovaca”, “Etno radionica”, “Pisci na granici”, pokrajinska smotra recitatora, festival folklornih tradicija…

DVORAC “JAGODIĆ” – Konak

Dvorac je sagrađen na ivici šume u blizini mesta Konak, 1835. godine za Petra Jagodića. Porodica Jagodić je značajna za kulturnu istoriju srpskog naroda u Vojvodini. Jagodići su bili istaknuti članovi Matice srpske, pa se u Galeriji Matice srpske nalazi nekoliko njihovih portreta koje je naslikao Konstantin Danil. Posle dužeg vremena započeto je obnavljanje zgrade…