SRPSKA PRAVOSLAVNA KAPELA “VODICE” – Vrbas

Smatra se da je izrada kapele započeta 1793. godine kopanjem bunara. Iskopavanje bunara obavljeno je o trošku izvesnog trgovca Nikolića i nepoznatog Bunjevca iz Subotice. Posvećena je Svetom Iliji, godine 1848. je oštećena a 1852. godine je popravljena. Po svojoj lepoti posebno se izdvaja ikona Svetog Arhiđakona Stefana, slikarski rad Novaka Radonjića iz 1863. godine.

CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE – Vrbas

Podignuta je 1744. godine, i posvećena je Vavedenju Presvete Bogorodice. Ikonostas je uradio J. Kistner, 1862. godine, a pozlatu Nikola Dimšić. Ikone je živopisao Jovan Klajić u periodu od 1858 do 1862. godine, ulje na platnu, kaširano na drvo. U crkvi se mogu videti sledeće ikone: Hristos i Samarićanka, Kušanje Hristovo, Bogorodica, Hristos, Arhanđel Mihajlo,…