ЛОВИШТЕ “СРПСКИ МИЛЕТИЋ” – Српски Милетић

Ловиште “Српски Милетић” смештено је у оквирима истоименог рибњака и као такво веома је специфично у ловно–туристичкој понуди Оџака. Ловна дивљач су углавном дивље патке и дивље гуске а ређе  зец, препелица и срнећа дивљач.

ЛОВИШТЕ “ЛАЛИНСКЕ ЛИВАДЕ” – Оџаци

Ловачко удружење “Мостонга” газдује ловиштем “Лалинске ливаде” које заузима око 95% територије општине Оџаци и налази се на самом врху у Бачкој по одстрелу зечије и срнеће дивљачи, препелица и фазана. Смештај ловаца може се организовати у смештајним капацитетима на територији општине Оџаци.

ЛОВИШТЕ “КАМАРИШТЕ” – Оџаци

Ловиште “Камариште” одликује се богатством дивљачи, првенствено крупне, као што су: срна, дивља свиња као и бројне ситне дивљачи. Ловиште бележи значајне резултате у трофејном одстрелу вепрова и срндаћа а у својој понуди има и полигон за дивље свиње те је погодно и за групни лов. Смештај је могућ у Ловачкој кући “Камариште.”

ИЗЛЕТИ У ПРИРОДИ – Оџаци

Непрегледна равница испресецана каналима, језерима и ритовима идеална је за шетњу и боравак у природи. Богојевски рит представља природни наставак заштићеног природног добра Специјални резерват природе Горње подунавље, чинећи са њим јединствену еколошку целину. Обухвата очувани комплекс водених и мочварних екосистема који су задржали своју изворност и аутохтоност. Ту се налази Папић језеро, Задружна бара,…

ДРВОРЕД ПЛАТАНА, КЕСТЕНА И ЛИПЕ – Оџаци

Дрворед монументалних платана, кестена и липе, дуж регионалне саобраћајнице из правца Сомбора, представља споменик природе који је 1978. год. стављен под заштиту државе. Дрворед платана представља једино заштићено природно добро на територији општине Оџаци.

ГАЛЕРИЈА “РАФАИЛО МОМЧИЛОВИЋ” – Дероње

„У српској па и европској историји тешко је пронаћи трагичнију људску и уметничку судбину од оне која се обрушила на анхимандрита и сликара Рафаила Момчиловића. Најпре је његово уметничко дело неправедно подцењено и заборављено, а тај нерасудни немар дoкрајчила је његова мученичка смрт 1941. год.“ (Д.Медаковић). Друштво ликовне колоније „Свештеномученик Рафаило“ из Дероња покушало је…

ЗАВИЧАЈНА КУЋА “ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ” – Каравуково

У дворишту Основне школе “Бора Станковић” налази се Завичајна кућа –музеј “Да се не заборави”. Завичајна кућа је место где се чува и негује народна традиција. У музеју се налази стална поставка експоната старих и до 150 година које су наши преци донели са собом, а садашње генерације сачувале. У посебној просторији смештени су експонати…

МУЗЕЈСКА ЈЕДИНИЦА – Оџаци

Музејска јединица у Оџацима основана је у новембру 1980. године и на тај начин је аматерска збирка подигнута на ниво музејске јединице. До 1990. године Збирка се налазила у саставу Народног универзитета ”Оџаци”, када прелази у састав у Народне библиотеке ”Бранко Радичевић”, где се и данас налази. Комплексног је типа и завичајног карактера, са археолошком,…

ЕТНО КУЋА У РАТКОВУ – Ратково

У старој поповској кући у Раткову отворена је српско –немачка етно кућа у организацији Удружења Немаца општине Оџаци. У овој  етно кући  могу се видети старе парабућке ношње које су младе девојке носиле недељом.

ЕТНО КУЋА У ДЕРОЊАМА – Дероње

Етно кућу у Дероњама отворило је Удружење жена „Златне нити“ из Дероња 10. јуна 2008. године. У њој се налазе спаваћа соба, кухиња и просторија намештена у католичком стилу за католичког свештеника. Уређено је и двориште етно куће, а у њему су ступа за кудељу, једноредни плуг за орање и дрвена колица за изношење ђубрета…