ETNO ZDANIJE “ZMAJ OD NOĆAJA” – Mačvanska Mitrovica

Ha desnoj obali reke Save, u Mačvanskoj Mitrovici, kod Sremske Mitrovice, nalazi se Etno zdanije Zmaj od Noćaja. Smešteno stotinak metara od regionalnog puta Mitrovica – Šabac, i u neposrednoj blizini arheoloških lokaliteta Sirmijum sa jedne, i prirodnog rezervata bara Zasavica sa druge strane, nezaobilazna je stanica za odmor i okrepljenje svih koji žele da…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG ĐORĐA – Novi Kneževac

Gradnja crkve započeta 1847, a završena 1858. godine i nosi stilske karakteristike klasicizma. To je u osnovi jendobrodna građevina, jednostavne arhitekture i bez plastične dekoracije. Na pročelju je ulaz markiran plitkim pilastrima koji se javljaju i na samim ivicama, kao i na bočnim fasadama objekta. Prozori su postavljeni visoko i završavaju segmentnim lukom. Zvonik kavadratne…

HRAM SVETOG ARHANGELA GAVRILA – Obilićevo

Selo Jozefsdorf je osnovano 31. marta 1753. godine uz poslednju južnu ulicu Kanjiže (današnjeg Novog Kneževca). Stanovnici su mu bili srpski graničari iz Kanjiže, Martonoša, Reske, Segedina, Čanada i Nađlaka. Selo je dobilo ime po najstarijem sinu carice Marije Terezije, kasnije njenom suvladaru i budućem caru Josifu II. Srpski graničari su posle razvojačenja pomoriško potiske…

CRKVA SVETOG ARHANGELA GAVRILA – Banatsko Aranđelovo

Crkva je podignuta 1822. godine i građena je sa stilskim karakteristikama klasicizma. To je jednobrodna građevina podužne osnove, skladnih proporcija, sa pripratom, naosom i prostranim oltarskim prostorom koji je iznutra polukružan, a spolja poligonalan i poluoblačasto je zasvedena. Centralni deo pročelja je sa plitkim rizalitom koga markiraju dva para toskanskih polastara nad kojima se uzdiže…

STARI PARK – Novi Kneževac

Na krajnjem severu Banata, na levoj obali reke Tise prostire se novokneževački park. Zajedno sa dvorcima plemićkih porodica koje su tu živele čini neponovljivu celinu sklada, prirode i graditeljske baštine ovog podneblja. Prema zakonodavstvu Republike Srbije (Zakon o zaštiti životne sredine) park predstavlja spomenik prirode i nosi naziv Stari park u Novom Kneževcu. Kategorisan je…

DVORAC “SERVIJSKI-ŠULPE” – Novi Kneževac

Kada iz Novog Kneževca krenete za Kanjižu pre mosta preko Tise skrenite desno i nakon dvadesetak metara će te naići na parking sa desne strane i tu je i dvorac. Dvorac u Novom Kneževcu izgradio je bogati trgovac i ugledni građanin novosadskog Magistrata Marko Servijski, koji je na prvoj licitaciji komorskih dobara, održanoj 1781-82. godine,…

DVORAC “MALDEGHEM” – Novi Kneževac

Kada iz Novog Kneževca krenete za Kanjižu pre mosta preko Tise skrenite desno i nakon dvadesetak metara će te naići na parking sa desne strane i tu je prvi dvorac, a nakon pedesetak metara sa desne strane je i “Maldeghem”. Dvorac “Maldeghem” je izgrađen 1910.godine i pripadao je braći i grofovima Maldeghem po kojima je…