CARSKA PALATA – Sremska Mitrovica

Prva sistematska arheološka istraživanja Sirmijuma počela su 1957. godine, sa Carskom palatom (lokalitet 1a). Lokalitet je otkriven prilikom pripreme terena za izgradnju stambene zgrade. Radovi su najpre zaustavljeni privremeno, a zatim trajno kada su otkiveni masivni zidovi, ostaci grejnog sistema i podni mozaici. Otkriće rimskog cirkusa (hipodrom kod Grka) u neposrednoj blizini palate pružio je…

BAZILIKA SVETOG DIMITRIJA – Sremska Mitrovica

Nalazi se u najužem centru Sremske Mitrovice na Solarskom trgu. Prefekt Leontije, istorijska ličnost, sagradio je u Sirmiumu, posle onog u Solunu, hram posvećen svetom Dimitriju. Ugledni naučnici tvde da crkva ne može biti starija od 427. godine, ali prethodi 441. godini kada su Huni zauzeli Sirmium. Bazilika svetog Dimitrija ima veliki značaj kao istorijski spomenik…

CRKVA SVETOG ARHANGELA GAVRILA – Veliki Radinci

Crkva Sv. arhanđela Gavrila u Velikim Radincima kod Sremske Mitrovice izgrađena je na mestu starije crkve 1780. kao jednobrodna građevina s oltarskom apsidom na istočnoj strani i baroknim zvonikom prizidanim na zapadu. Zvonik je u Drugom svetskom ratu rušen, a prilikom posleratne obnove visina mu je skraćena. Crkva je omalterisana i pokrivena dvoslivnim krovom. Fasade…

APARTMANI “PASAŽ” – Sremska Mitrovica

Nalazimo se u samom centru Sremske Mitrovice, u prolazu, izolovani od gradske buke. Ukoliko poslovni ili privatno boravite u našem gradu, apartmani “Pasaž” su pravi izbor za vas. U mirnoj atmosferi možete se odmoriti, uživati u našem kafiću. Na ovom sajtu ćete pronaći sve ostalo što je neophodno da znate kada su apartmani “Pasaž” u…