TRG ŽITNA PIJACA – Sremska Mitrovica

Trg Žitna pijaca je već krajem XVIII veka bila formirana urbana celina, trougaone osnove, sa prilazima pristaništu, centru varoši i naselju. Naziv trga potiče od trgovine žitom koja se od druge polovine XVIII veka ovde intenzivno odvijala. Oko pijace su podizane prizemne, jednospratne zgrade višestruke namene – za zanatstvo, trgovinu, skladištenje robe. Karakteristični su ”nirnberški”…

TRG SVETOG STEFANA – Sremska Mitrovica

Trg Svetog Stefana predstavlja jedinstvenu urbanu celinu čije formiranje se može pratiti od XVIII pa do druge polovine XX veka. Skromnih je dimenzija i trougaonog oblika, karakterističnog za trgove starog gradskog jezgra Mitrovice. Trgom dominira Saborna crkva, podignuta krajem XVIII veka, dok se severno i južno od nje nižu jednospratni objekti. Najstariji objekat na trgu…

“SRPSKI DOM” – Sremska Mitrovica

Srpski dom je građevina koja svojim položajem, dimenzijama i stilskim karakteristikama predstavlja jedno od najreprezentativnijih zdanja u gradu. Podignut je 1895. godine sredstvima Srpske pravoslavne crkvene opštine u Mitrovici, a prema projektu Vladimira Nikolića, pridvornog arhitekte patrijarha Georgija Brankovića. Izvođački deo posla je izveo zemunski graditelj Franja Jenč. Zgrada je oblikovana akademski sa elementima neorenesanse…

ZGRADA SRPSKE NARODNE OSNOVNE ŠKOLE – Sremska Mitrovica

Srpske narodne škole su delovale u okviru srpske narodne crkvene autonomije i bile su pod velikim uticajem crkvenih vlasti. Zgrada mitrovačke škole je podignuta 1869. godine i njome je upravljao školski odbor Srpske pravoslavne crkvene opštine. U vreme nastanka, škola je bila jedna od retkih spratnih objekata u gradu i svojom dekorativnom spoljnom obradom se…

ZGRADA IMOVNE ŠKOLE – Sremska Mitrovica

Petrovaradinska imovna opština u Sremskoj Mitrovici je osnovana 1873. godine zbog potrebe da se racionalnije upravlja i raspolaže državnim šumama. Osnovni zadatak im je bio da svoje članove – zadruge i porodice, kao i upravne, školske i crkvene opštine, snabdevaju građevinskim i ogrevnim drvetom, ali i ostalim prihodima šuma. Tadašnja Mitrovica vremenom postaje sedište drvne…

SPORTSKI AERODROM – Veliki Radinci

Sporstki aerodrom Veliki Radinci nalazi se na površini od 23 hektara. Raspolaže pistom za sportsko-turističko letenje dužine 1100m na koju mogu da sleću jednomotorni i dvomotorni avioni težine do 5700kg. Klub raspolaže sportskim avionima i motornim zmajem i vrši usluge u panoramskom letenju i obuci u skakanju padobranom. Avioni su smešteni u dva hangara površine…