ZGRADA IMOVNE ŠKOLE – Sremska Mitrovica

Petrovaradinska imovna opština u Sremskoj Mitrovici je osnovana 1873. godine zbog potrebe da se racionalnije upravlja i raspolaže državnim šumama. Osnovni zadatak im je bio da svoje članove – zadruge i porodice, kao i upravne, školske i crkvene opštine, snabdevaju građevinskim i ogrevnim drvetom, ali i ostalim prihodima šuma. Tadašnja Mitrovica vremenom postaje sedište drvne…

SPORTSKI AERODROM – Veliki Radinci

Sporstki aerodrom Veliki Radinci nalazi se na površini od 23 hektara. Raspolaže pistom za sportsko-turističko letenje dužine 1100m na koju mogu da sleću jednomotorni i dvomotorni avioni težine do 5700kg. Klub raspolaže sportskim avionima i motornim zmajem i vrši usluge u panoramskom letenju i obuci u skakanju padobranom. Avioni su smešteni u dva hangara površine…

VOJNOGRANIČARSKA ZGRADA GLAVNE STRAŽE – Sremska Mitrovica

Reprezentativno zdanje nekadašnje zgrade Glavne straže iz perioda Vojne granice nalazi se nadomak gradskog parka i sa zgradom Okružnog suda čini ambijentalnu celinu iz perioda Vojne granice, kada je Mitrovica postala sedište Petrovaradinskog devetog graničarskog puka. Grad vremenom postaje ugledno štapsko mesto, privlačno za oficire, trgovce i zanatlije. Objekat je podignut je u drugoj polovini…