OPŠTINSKI KULTURNI CENTAR – Apatin

Opštinski kulturni centar je ustanova kulture koja se bavi organizacijom kulturno-umetničkih programa na nivou opštine Apatin i realizuje programe iz umetničkih disciplina: likovne umetnosti, filma, teatra, književnosti i muzike. U njegovom sastavu je Galerija Meander, bioskop, knjižara i amaterski dramski studio. Centar organizuje smotre amaterskog stvaralaštva i druge prigodne kulturno umetničke programe. Programi se realizuju…

HRAM SABORA SVETIH APOSTOLA – Apatin

Sabor Svetih Apostola je velelepni pravoslavni hram izgrađen na obali Dunava, u duhu stare srpske tradicije i čuvenog srpsko-vizantijskog stila. Hram je izgrađen od apatinske silikatne opeke i oslikan prelepim freskama majstora fresko-slikarstva. Gradnja hrama je započeta 1998. godine. U okviru čitavog zdanja nalazi se parohijski dom sa prelepim parkom. Danas se u ovom hramu…

CRKVA SRCE ISUSOVO – Apatin

Ovaj sakralni objekat izgrađen je u psudoromaničkom stilu, u periodu 1931-1933. godina, i predstavljao je najveću katoličku crkvu izgrađenu na području Bačke, između dva Svetska rata. Planovi za nju su urađeni od strane bečkog arhitekte Bruna Buhvizera, a izvođač građevinskih radova bio je apatinski građevinski preduzimač (jedno vreme predsednik ovdašnjeg Zanatskog udruženja), Nikola Šefer. Crkva…