SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “GORNJE PODUNAVLJE”

Specijalni prirodi rezervat Gornje Podunavlje je zaštićeno prirodno dobro koje se prostire na teritoriji opština Apatin i Sombor, ukupne površine 19.648 ha, odnosno od 1433 – 1367 km toka Dunava. Na severu se graniči sa Nacionalnim parkom Drava – Dunav, dok se duž susedne obale prostire Park prirode Kopački rit i sa njima čini veliku…

OPŠTINSKI KULTURNI CENTAR – Apatin

Opštinski kulturni centar je ustanova kulture koja se bavi organizacijom kulturno-umetničkih programa na nivou opštine Apatin i realizuje programe iz umetničkih disciplina: likovne umetnosti, filma, teatra, književnosti i muzike. U njegovom sastavu je Galerija Meander, bioskop, knjižara i amaterski dramski studio. Centar organizuje smotre amaterskog stvaralaštva i druge prigodne kulturno umetničke programe. Programi se realizuju…

MARINA APATIN – Apatin

U severozapadnom delu prostranih bačkih ravnica, na levoj obali Dunava, smestio se Apatin jedan od najlepših gradova Vojvodine.Izuzetno povoljan geografski položaj, blizina reke i prirodna bogatstva ovog kraja (plodno zemljište, šume pored reke, obilje ribe po ritovima i rukavcima i divljač u šumama) oduvek su privlačili ljude da se ovde naseljavaju. Grad Apatin kao i…

HRAM SABORA SVETIH APOSTOLA – Apatin

Sabor Svetih Apostola je velelepni pravoslavni hram izgrađen na obali Dunava, u duhu stare srpske tradicije i čuvenog srpsko-vizantijskog stila. Hram je izgrađen od apatinske silikatne opeke i oslikan prelepim freskama majstora fresko-slikarstva. Gradnja hrama je započeta 1998. godine. U okviru čitavog zdanja nalazi se parohijski dom sa prelepim parkom. Danas se u ovom hramu…