LOVIŠTE “BEGEJ” – Zrenjanin

Lovačko udruženje “Zrenjanin” je jedno je od najvećih u Srbiji i po površini lovišta i po broju lovaca. Gazduje lovištem “Begej”, ukupne površine 124.038 ha, od čega je 110.000 ha lovne površine. Stalne gajene vrste divljači u lovištu “Begej” su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica. Udruženje poseduje i 67,5 ha zemlje, 6…

GRADSKO KUPALIŠTE “PESKARA” – Mužlja

Gradsko kupalište “Peskara” nastalo je na delu jednog od tri jezera formirana nakon dugogodišnje eksploatacije peska, a zbog prirodno čiste vode i atraktivne lokacije, dugi niz godina građani ga koriste za kupanje i rekreaciju. Locirano je u južnom delu grada Zrenjanina na samom rubu naselja Mužlja na svega nekoliko kilometara od centra. Plansko uređenje prostora…

PRENOĆIŠTE “PIPAČ” – Feketić

Prenoćište “Pipač” počelo je sa radom 1978. godine. Ima 30. godišnju porodičnu tradiciju u vlasništvu porodice Kelemen. Nalazi se u Feketiću u srcu Vojvodine,na putu E-75 i leži 500 metara od auto puta (na izlazu za Feketić). Gostima pruža usluge restorana, smeštaja, kampovanja uz dodatne sadržaje butik suvenira, gde možete naći proizvode seoskog karaktera, teniskog…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “STARI BEGEJ-CARSKA BARA”

Specijalni rezervat prirode “Stari Begej-Carska bara” smešten je na aluvijalnoj ravni Begeja i Tise, u neposrednoj blizini drumskih pravaca kojima je povezano sa Zrenjaninom, Beogradom, Novim Sadom i dr. Ovaj kompleks od 1.676 ha čini korito Starog Begeja, Carska Bara, Tiganjica, Zegmenjica, Mala Bara, Perleska bara i okolni rit. Carska Bara kao prirodni rezervat predstavlja…

BIBLIOTEKA “FEKETIĆ” – Feketić

Nalazi se u prostorijama KUD. Tu se odvijaju književne večeri, promocija novih knjiga i naučna predavanja. O sačuvanju vrednosti biblioteke stara se upravnik Eržebet Nađ. Broj knjiga se procenjuje na oko 8000, što će se tačno znati posle revizije. U vreme socijalizma ime joj je bilo Narodna Biblioteka. Broj članova je 120-150, a korišćenje čitaonice…