SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “STARI BEGEJ-CARSKA BARA”

Specijalni rezervat prirode “Stari Begej-Carska bara” smešten je na aluvijalnoj ravni Begeja i Tise, u neposrednoj blizini drumskih pravaca kojima je povezano sa Zrenjaninom, Beogradom, Novim Sadom i dr. Ovaj kompleks od 1.676 ha čini korito Starog Begeja, Carska Bara, Tiganjica, Zegmenjica, Mala Bara, Perleska bara i okolni rit. Carska Bara kao prirodni rezervat predstavlja…

NARODNI MUZEJ – Zrenjanin

Zrenjaninski Narodni muzej spada u kategoriju muzejskih ustanova kompleksnog tipa, zavičajnog karaktera i svojim istraživačkim radom pokriva područje srednjeg Banata. Ovakvim načinom organizacije bogato kulturno nasleđe ovog područja iz oblasti prirode, arheologije, etnologije, umetnosti i istorije došlo je u okvire sistematske zaštite i stručne obrade jedne specijalizovane ustanove sa stručnjacima svih potrebnih profila. Unutar zbirki…

KULTURNI CENTAR “ZRENJANIN” – Zrenjanin

Kulturni centar Zrenjanina osnovan je 1978. godine pod nazivom Dom mladosti. Tokom prve decenije postojanja dominanirali su programi namenjeni omladinskoj populaciji, pre svega koncerti zabavne, pop i rok muzike. Sve značajnije grupe sa prostora SFRJ koje su ikada održavale koncerte u Zrenjaninu koristile su Veliku salu Kulturnog centra, jedinstvenu u gradu. Filmski program takođe je…