GRADSKA KUĆA – Sombor

Nekadašnja palata somborskog kapetana Jovana Brankovića predstavlja centralni arhitektonski simbol Ravangrada. Izgrađena je 1718. godine. Nakon smrti grofa Jovana Brankovića, kaštel je prodat gradskoj upravi, da bi u njoj 1749. godine bio smešten Magistrat. Konačan izgled dobila je 1842. godine kao najreprezentativnije zdanje u neoklasicističkom stilu. U njenim prostorijama je 13. novembra 1918. i 21.…

IZLETIŠTE “LIPOVAČA” – Berkasovo

Poznato izletište smešteno u okviru Nacionalnog parka “Fruška gora”. Nalazi se sa desne strane puta od Šida ka Iloku, na izlasku iz sela Berkasovo. Dolazi se asfaltnim putem do restorana “Lipovača”, smeštenog u velikom šumskom kompleksu lipove i hrastove šume. U dubokom zelenilu smešten je depandans sa 47 ležaja. Zelene površine, kružne putne staze, mogu…

TVRĐAVA “MOROVIĆ” – Morović

Tvrđava je sagrađena polovinom 12. veka i za nju se smatra da je mađarski grad iz 1154. godine koji je bio svojina despota Ðurđa. Po nekim autorima, grad je nešto mlađi, sagrađen je 1332. godine po nalogu mačvanskog bana Jovana Marotija. Tvrđava je imala dve kule. Utvrđenje je izgrađeno od opeke, bedemski zidovi su prilično…