VOJNA USTANOVA “MOROVIĆ” – Morović

Vojna ustanova Morović nalazi se na krajnjem jugozapadu Vojvodine, oko 110 km od Beograda (autoputem) na granici sa Hrvatskom. Ukoliko od granice sa R.Hrvatskom krenete u pravcu Beograda, nakon prvog kilometra skrenete desno i vozite još jedan kilometar, naći ćete se u ugostiteljsko – turističkom objektu VU Morović. Kompleks Morović gazduje sa 2.850 hektara šumskog…

SRPSKA ČITAONICA “LAZA KOSTIĆ” – Sombor

Zgrada je izgrađena 1882.godine u stilu eklektizma za potrebe Srpske čitaonice koja je osnovana 1845. godine na inicijativu 72 najučenija i najuglednija Srbina. Pesnik Laza Kostić, nakon ženidbe sa Julijanom Palanački, postaje član Srpske čitaonice 1897. godine, a 1901. godine izabran je za predsednika Čitaonice. Dužnost predsednika Laza Kostić će obavljati do smrti 1910. godine.…

LOVIŠTE “BOSUTSKE ŠUME” – Šid

Na teritoriji Opštine Šid, ukupne površine 1.955 ha, od čega je pod ogradom 1.403ha. Skoro celo lovište je pod šumom. Ponuda lovne divljači: divlja svinja, evropski jelen i srneća divljač. Mogućnost smeštaja turista: u Lovačkom domu “Vranjak”  (kontakt: +381 (0)22 737 684). Lovište je pod upravom JP ”Vojvodinašume” – Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica.

TRG SVETOG ĐORĐA – Sombor

Trg svetog Đorđa predstavlja istočnik Gradske kuće. Svoju najveću estetsku vrednost trg je imao 1940. godine nakon postavljanja bronzane konjičke statue posvećene kralju Aleksandru, delo Antuna Augustinčića. Nakon dolaska Mađara 1941. godine spomenik je uklonjen sa pravoslavnim krstom iz 1795. godine, koji se danas nalazi u porti crkve Svetog Đorđa, trg je imao jedinstvenu estetsku…

LOVIŠTE “KUĆINE” – Šid

Na teritoriji Opštine Šid, ukupne površine 1.955 ha, od čega je pod ogradom 1.403ha. Skoro celo lovište je pod šumom. Ponuda lovne divljači: divlja svinja, evropski jelen i srneća divljač. Mogućnost smeštaja turista: u Lovačkoj kući “Vranjak” (kontakt: +381 (0)22 737 684). Lovište je pod upravom JP ”Vojvodinašume” – Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica.

PREPARANDIJA – Sombor

Zgrada je zadužbina Njegove svetosti Georgija Brankovića, patrijarha srpskog, somborskog prote i nekadašnjeg upravnika Učiteljske škole. Zgrada je izgrađena je 1895. godine u stilu neorenesanse za potrebe održavanja nastave za muška odeljenja Učiteljske škole koja su ovde bila do 1948. godine. Mrazovićeva ”Norma” je 1812. godine preseljena u Sentandreju gde je uzdignuta u Preparandiju i…

PLEBANIJA SA SUNČANIM SATOM – Sombor

Plebanija se nalazi pored crkve Presvetog Trojstva. Za potrebe smeštaja franjevaca samostan je počeo da se gradi 1743.god. U prostorijama zgrade 24. aprila 1749. godine je uručeno Privilegovano pismo carice Marije Terezije, čime je Sombor uvršten u rang slobodnih i kraljevskih gradova. Franjevci su naredbom austrijskog cara Josifa II 1786. godine napustili samostan, a iste…

KRONIĆ PALATA – Sombor

Kronić palata jedna je od najlepših somborskih zdanja. Zgradu je u stilu eklektizma 1906. godine izgradio bogati somborski advokat i veleposednik dr. Stevan Kronić. Zbog finansijskih problema 1938. god. njegovi naslednici su zgradu prodali apotekaru mr Ðorđu Antiću. Danas je zgrada sedište Trgovinskog suda.