USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORTSKU REKREACIJU “PARTIZAN” – Šid

Zgrada i tereni ustanove Partizan imaju dugu tradiciju. Tridesetih godina prošlog veka u njoj su bile prostorije sokolarskog kluba, SIZ-a za fizičku kulturu, društva za telesno vaspitanje i SOFK-a. Danas ova ustanova svoj spoljni teren i fiskulturnu salu, po utvrđenim terminima daje na korišćenje svim registrovanim sportskim klubovima, ali i ostalim grupama zainteresovanim za rekreativno…

RUSINSKO NARODNO POZORIŠTE “PETRO RIZNIČ ĐAĐA” – Ruski Krstur

Rusinsko narodno pozorište „Đađa“ konstituisano je kao Amatersko rusinsko pozorište „Đađa“ 1971. godine sa svoje dve scene: scena u Ruskom Krsturu i scena u Novom Sadu. Pod tim nazivom je funkcionisalo sve do 1991. godine, kada menja naziv u Rusinsko narodno pozorište „Đađa“. Godine 2003. pozorište je transformisano u profesionalno i do sada je postavljeno…