РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВЕТЕ КАТАРИНЕ – СОТ

У селу Сот, у подножју Фрушке  горе, десетак километара североисточно од Шида, саграђена је крајем прве половине XVIII века римокатоличка црква посвећена Св. Катарини. Време подизања одређује и представља патрона храма са точком, симболом светитељкиног мучеништва, насликана је 1747. у духу барока. Као један од старијих сакралних објеката у Срему, грађевина је током два и…

ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА – ЉУБА

Када се прођу римокатоличка црква у Љуби и партизански споменик, убрзо се наиђе на веома скромну евангелистичку цркву необичне конструкције.

ЦРКВА СВЕТИХ ПЕТРА И ПАВЛА – БЕРКАСОВО

Период градње: 1766/1778. Изведена је у маниру барока, између 1766 и 1778. Конципирана је као једнобродна црквена грађевина са полукружном олтарском апсидом на истоку. Високи звоник, наглашене лимене капе покајних форми, накнадно је призидан уз западну фасаду. Складну и смирену фасадну декорацију чине прислоњени пиластри и профилисан кровни венац. Репрезентативан вишеспратан иконостас, богато украшен барокно-покајним…

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ – ЕРДЕВИК

Православна црква Св. Николе у Ердевику подигнута је 1904. године у класицистичком стилу. Иконостас су резбарили Јоханес Лашок и Сигисмунд Егерман. Иконе на иконостасу осликали су 1807. године Георгије Бакаловић, а певнице и тронове Георгије Гершић. Предњи део свода осликао је 1829. године Георгије Бакаловић, а остале делове Јован Недељковић. Зидови су касније прекречени.

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ – ШИД

Период градње друга половина XVIII века. Монументална црква Св. Николе подигнута је у другој половини XVIII века. Висином брода и звоника као и габаритом превазилази сремске цркве тога времена. Концепцијом простора и обликовањем архитектонског украса припада савременим барокним решењима сакралног градитељства. Једнобродна је грађевина с полукружном апсидом и високим призиданим звоником. Неуобичајене су једино сегментне…

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА – ЉУБА

Период градње 1910. Село Љуба смештено је на западним обронцима Фрушке горе, пар километара северно од Ердевика. У њему је, на месту старије дрвене капеле са почетка XIX века, подигнута 1910. црква посвећена св. Димитрију. Грађевина је скромних димензија, једнобродна, омалтерисаних и окречених зидова од черпића, са олтарском апсидом на источној страни, док се на…