OPŠTINSKA BIBLIOTEKA – Kovačica

Centralna biblioteka opštine nalazi se u Kovačici. U svom fondu raspolaže sa 25000 knjiga, koje su podjednako zastupljene na srpskom i slovačkom jeziku. Biblioteka ima svoje ogranke i fondove u svakom od mesta opštine. U njima se nalazi preostalih 25000 knjiga na četiri jezika: slovačkom, srpskom, mađarskom i rumunskom. Biblioteka u Kovačici takođe ima i…

TURISTIČKO NASELJE “RELAX” – Kovačica

Turističko naselje „Relakc“ nalazi se u Kovačici, administrativnom mestu istoimene opštine. Regionalni put M-24, odnosno tzv. banatska magistrala ima direktno isključenje na turističko naselje. Povezanost „Relakc-a“ sa užom i širom okolinom je veoma dobra, što opravdava udaljenost od najvećeg emitivnom centra Beograda, na svega oko 45 km. Deo kompleksa „Relakc“ predstavljaju 48 sobe sa 96…