LOVIŠTE “SMEDEREVSKA ADA” – Kovin

Tipično podunavsko lovište, površine 1.600,76 ha. Ustanovljeno na ostrvu-adi pre svega kao lovište barske divljači, koja se sa uspehom lovi  u periodu septembar-februar. Osim barske divljači, prisutna je i divlja svinja čija je brojnost populacije, prilično nestabilna i zavisi pre svega od nivoa reke Dunav i režima plavljenja ostrva. Lovištem upravlja Javno preduzeće “Vojvodinašume”, Šumsko gazdinstvo…

BICIKLISTIČKA RUTA “PANONSKI PUT MIRA” – Sombor

Biciklistička ruta Osijek (Hrvatska) – Sombor (Srbija)  Biciklistička ruta Panonski put mira u svojoj dužini od oko 80 kilometara povezuje gradove Osijek i Sombor. Ruta prolazi kroz najbolje očuvana prirodna područja u srednjem toku Dunava, Park prirode Kopački rit i Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, povezujući multinacionalno lokalno stanovništvo koje još uvek čuva bogatu tradicionalnu baštinu.…

SKVOŠ CENTAR – Sombor

Prvi je skvoš centar u Somboru i peti u Srbiji. U centru su nalaze dva skvoš terena napravljena po standardima Evropske Skvoš Federacije, svlačionice s tuševima i kafe bar. Skvoš centar Sombor ima i svoj parking u okviru centra sa 7 parkirnih mesta. Skvoš se može igrati bez ikakvog predznanja i učenja, a opremu (reket…