DVORAC “BABA PUSTA” – Aleksa Šantić

Dvorac Karolja Fernbaha, poznatiji u literaturi kao ”Baba pusta” izgradio je Karolj Fernbah 1906/7 godine po projektu mađarskog arhitekte Hikisch Reszoa. Lociran je u središtu danas zapuštenog parka, nekada uređenog po principu engleskih vrtova, kao slobodni objekat sa akcentovanom ulaznom fasadom sa portikom i bočno postavljenom četvrtastom kulom zvonarom. Osnova objekta uklopljena je u izdužen…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG PETRA I PAVLA – Bački Monoštor

Stanovnici Monoštora razvaljivali su 1717. godine Bodrošku tvrđavu i od njenih cigala gradili rimokatoličku crkvu. Noviji doseljenici su se naseljavali koji kilometar dalje, na manje poplavnom terenu, pa je 1752. godine crkva preseljena, kao i celo staro selo. Crkva je proširena 1806. godine, a sredinom 20. veka proglašena je spomenikom kulture od velikog značaja. Ima…

CRKVA SVETOG STJEPANA (IŠTVANA) KRALJA – Sombor

Crkva Svetog Stjepana kralja (Ištvana) u Somboru je katedralna crkva u blizini županije. Građena je od 1860. do 1901. godine, a osvećena je 1902. godine. Njene orgulje, kada su ugrađene, 1926. godine, bile su treće po veličini u Kraljevini Jugoslaviji. Konvikt (samostan) Karmelićana podignut je 1905. godine uz južnu stranu crkve u stilu romantizma. Poznata…

CRKVA SVETOG VELIKOMUČENIKA GEORGIJA – Sombor

Crkva se nalazi na prostoru na kojem su somborski Srbi još u vreme Turaka imali malu Svetođurđevsku crkvu koju obnavljaju 1717. godine. Uz staru crkvicu, se 1744. godine gradi novi veliki crkveni toranj. Međutim, nakon dobijanja statusa slobodnog kraljevskog grada, donosi se odluka o izgradnji crkve koja bi bila dostojna stečenih privilegija. Nakon sakupljanja svesrdnih…

CRKVA PRESVETOG TROJSTVA – Sombor

Na razvalinama starih turskih građevina, somborski rascijani katoličke vere (Bunjevci) grade crkvu 1717. godine. Nova crkva u klasičnom baroknom stilu posvećena Svetom Trojstvu, gradila se od 1752. do 1763. godine. U crkvi su orgulje izrađene 1771. godine i kripta u koju su se 1782. godine sahranjivani ugledni somborski građani rimokatoličke veroispovesti. Crkva je obnovljena 1939.…