КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ – Сомбор

За различите скупове, сајмове и семинаре у Сомбору може послужити више локација: ХОТЕЛ „ИНТЕР НАЦИОН“ Адреса: Трг pепублике 1, Сомбор Телефон: +381 (0)25 463 322 recepcija@internacion.rs Могућност организовања скупова за максимално 250 особа. Цена по договору. ГРАДСКА КУЋА Адреса: Трг cветог Тројства 1, Сомбор Телефон: +381 (0)25 468 176,  +381 (0)25 422 822 Могућност организовања…

Vojvodinasume

ЛОВИШТЕ „КОЗАРА“ Бачки Моноштор – ЈП „Војводинашуме“

Велики комплекс ритских шума у приобаљу Дунава представља идеалан терен за развој и опстанак великог броја врста длакаве и пернате дивљачи. Специјални резерват природе “Горње подунавље“ је станиште ритског јелена и дивље свиње. Од крупне дивљачи гаје се и лове: јелен, дивља свиња, муфлон, јелен копитар и срна. Од ситне дивљачи лови се зец, а…

ВИНСКИ ПОДРУМ „НЕДИН“ – Гудурица

У новоизграђеном подруму тренутно се производи око 10.000 литара вина искључиво од грожђа из сопствених бризно негованих винограда у подножју гудуричких планина. Подрум је израђен у старинском стилу, применом модерне технологије градње и спреман је да прихвати род винограда који су подигнути 2008. године на око 90 ари, тако да ће се и производња вина…

ВИНСКИ ПОДРУМ „ВИНИК“ – Вршац

Породична винарија „Виник“ налази се у центру града Вршца, данас једином регистрованом винском подруму од 980 колико их је било у граду пре 150 година. Производни и туристички простор – винска сала налазе се у подрумском амбијенту старе Швапске куће из 1900-те године. За храстовим столовима можемо да угостимо 60 љубитеља вина и уз наша…

ИЗЛЕТИШТЕ „ШИКАРА“ – Сомбор

“Шикара“ је најпознатије сомборско излетиште. Овај простор је у другој половини 18. века са 140 јутара храстове шуме пошумио тадашњи варошки биров (градоначелник) Јосип Марковић. Шума је посечена, али је засађена нова и данас представља простор за излете.

СОМБОРСКИ ФИЈАКЕР – Сомбор

Сомбор је још 1885. године добио правилник о фијакерској служби. За чланове удружења фијакериста и за странке које су превожене био је важећи документ. Фијакер плац на Тргу републике има засеђена 24 бођоша с обзиром да се тај број фијакера могао сместити и да би сваки имао свој хлад под дрветом. И данас, када се…

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – Дебељача

Почетком 20.века развојем занатства и трговине у Дебељачи и досељавањем великог броја становништва православне вероисповести, показала се потреба за изграњом правослвне цркве. Српска православна Црква у Дебељачи је најмлађи објекат Српске православне цркве на подручју општине Ковачица. Црква је саграђена 1934. грађена је по узору на цркву у Опленцу, тако да се и данас говори…