STARO GRADSKO JEZGRO – Pančevo

Staro gradsko jezgro Pančeva obuhvata prostor istorijskog jezgra grada koje čini sklop objekata oko Trga kralja Petra I i Trga slobode, sa uličnim tokovima koji se u njih ulivaju i nekoliko objekata na koje se prostori trgova i uličnih frontova oslanjaju. Objekti se nalaze na prostoru bogatom kulturno-istorijskim slojevima i tragovima materijane kulture od vremena…

NARODNA BAŠTA – Pančevo

Svaka velika kultura nam kroz predstavu vrta kao projekcije slike raja pomaže da sagledamo razumevanje savršenstva sveta nekadašnjih vladara, filozofa, vizionara, kreatora umetnosti. Po nalogu brigadira Mihovila Mihailovića, 1829. godine, na jugoistočnom kraju grada stvorena je od jedne šumice Narodna bašta, najlepši i najveći pančevački park. Tadašnji planeri su ovaj prostor organizovali po uzoru na…