43. PLANINARSKI MARATON NA FRUŠKOJ GORI – Fruška gora

Planinarski maraton na Fruškoj gori je sportska takmičarsko-rekreativna manifestacija međunarodnog karaktera. Jedan je od najstarijih maratona ovog tipa u Evropi, koji se više od četiri decenije održava u kontinuitetu, bez prekida. Na maratonu postoji 19 staza različite dužine i različitih visinskih razlika. Sve one su trasirane u brdovitom, šumskom pojasu Fruške gore (97% šuma, 3%…

MEĐUNARODNI FESTIVAL PROZE “PROSEFEST” – Novi Sad

Međunarodni festival proze je osnovan sa namerom da književnost vrati njenim korenima, živom i neposrednom kontaktu autora sa čitaocima. Tokom festivala eminentni domaći i strani pisci čitaju svoja dela u javnim prostorima, odlaze u gimnazije i na fakultete, gde se književnost programski izučava, i vode dijaloge sa đacima i studentima na zajednički odabrane teme.

30. NOVOSADSKO PROLEĆE – Novi Sad

Novosadsko proleće je jedna od najvećih ekoloških, privrednih i turističkih manifestacija u zemlji. Sastoji se od 3 izložbene celine: izložba cveća i sadnica, izložba meda i zdravstveno bezbedne hrane i izložba starih i umetničkih zanata. Manifestacija Novosadsko proleće već 28 godina tradicionalno daje doprinos razvijanju ekološke svesti građana, kroz organizovanje brojnih stručnih tribina, predavanja, okruglih…

RUMENAČKA PIHTIJADA – Rumenka

Rumenačka pihtijada, trinaesta  koja ima i međunarodni karakter, je tradicionalna manifestacija sa specifičnom ponudom i velikim turističkim potencijalom. Tokom Pihtijade se kuvaju pihtije za degustaciju, ali i najpihtija dužine 18 metara. Pored spremanja pihtija organizuje se i takmičenje u pripremi rena (ren je na ovim prostorima gajen još u vreme Marije Terezije, pa se toj…

MESEC FRANKOFONIJE – Novi Sad

Svakog marta, Francuski institut nizom kulturnih dešavanja obeležava 20. mart – Međunarodni dan frankofonije. Programi se održavaju tokom celog marta, a njih spadaju: Frankofono veče u Radio kafeu, izložba „Cadavres exquis“ u Francuskom institutu, radionice slam poezije i nastup MC June, francuski filmski karavan u Kulturnom centru Novog Sada.