REKA TAMIŠ – Idvor

U vodama svih vojvođanskih reka, pa time i Tamiša, najčešće se lovi šaran, som, bela riba, štuka i smuđ. Okolina Idvora pored kojeg protiče Tamiš predstavlja idealno mesto za pecaroše, bez obzira na to da li žele da pecaju na uređenom prostoru njegove obale ili na vodi. Određenih pravila o tome gde se koja riba…

LOV I RIBOLOV U OPŠTINI KOVAČICA

Lov i ribolov je značajna turistička grana i opština Kovačica u ovoj oblasti ima znatne potencijale, naročito zbog izgrađene infrastrukture, kao i zbog tradicionalnog organizacijskog povezivanja lokalnih, lovačkih i ribolovačkih udruženja. Skoro u svim naseljenim mestima postoje udruženja sa objektima odgovarajućih kapaciteta i opremom za organizovanje lovačkih, odnosno ribolovačkih susreta. U opštini postoje uređeni sportski…

IZVOR “SLANJAČA” – Stari Slankamen

Izvor slane vode u Starom Slankamenu datira još iz Rimskog doba, a koristili su ga Huni, Avari, Kelti i Turci. U rimsko vreme se zvao Acumincum, što u prevodu znači „mesto na brdu“. U tursko doba od izvorišta slane vode na 50 metara Turci su podigli amam – slano kupatilo, koje je i sada vidljivo…