ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “GRADINA” – Stari Slankamen

Na lokalitetu Gradina pronađeni su značajni arheološki ostaci koji govore da je ovaj lokalitet korišćen od praistorijske epohe do kasnog srednjeg veka. Najstarije do sada identifikovano naselje na položaju Gradina pripada poznom bronzanom dobu halstatu a-b.Najranije rimsko utvrđenje Akuminkum, koje se može vezati za početak izgradnje limesa, razvilo se na arealu samog keltskog opiduma. Istovremeno…

KUĆA VINA “ŽIVKOVIĆ” – Inđija

Fruškogorsko vinogorije udomilo je vinariju na površini od preko 41,7 ha sa ukupno 165.105 vrhunskih sadnica grožđa koje isporučio jedan od vodećih svetskih proizvođača sadnog materijala francuski Richter. Vinarija, potpuno autonomna u procesu proizvodnje, poseduje najsavremeniju opremu za preradu grožđa “Velo” i specijalizovanu mehanizaciju “Antonio Carraro”. Namenski izgrađeni objekti vinarije, ukupne površine preko 2.000 m²,…

KUĆA ĐORĐA NATOŠEVIĆA – Stari Slankamen

Rodna kućaĐorđa Natoševića, nalazi se na samoj obali Dunava. Pretpostavlja se da je sagrađena početkom XIX veka kao prizemni objekat, skoro kvadratne osnove, jednostavnih fasada bez ukrasa. Uličnom fasadom dominira ogroman zabat uokviren profilisanim malterskim ramom, razdeljen profilisanim vencem po polovini. U program revitalizacije kuće predviđeno je da bude: umetnička radionica, odeljenje zavičajnog muzeja Ruma,…

UZDINSKI RIBNJAK – Uzdin

U blizini Tamiša kod Uzdina 1985. godine sagrađen je ribnjak na površini od 450 hektara.Ribnjak je bogato poribljen različitim vrstama slatkovodne ribe: šaranom, belim amurom, somom, sivim i belim tolstolobikom, smuđem, linjakom i štukom.

REKA TAMIŠ – Idvor

U vodama svih vojvođanskih reka, pa time i Tamiša, najčešće se lovi šaran, som, bela riba, štuka i smuđ. Okolina Idvora pored kojeg protiče Tamiš predstavlja idealno mesto za pecaroše, bez obzira na to da li žele da pecaju na uređenom prostoru njegove obale ili na vodi. Određenih pravila o tome gde se koja riba…

LOV I RIBOLOV U OPŠTINI KOVAČICA

Lov i ribolov je značajna turistička grana i opština Kovačica u ovoj oblasti ima znatne potencijale, naročito zbog izgrađene infrastrukture, kao i zbog tradicionalnog organizacijskog povezivanja lokalnih, lovačkih i ribolovačkih udruženja. Skoro u svim naseljenim mestima postoje udruženja sa objektima odgovarajućih kapaciteta i opremom za organizovanje lovačkih, odnosno ribolovačkih susreta. U opštini postoje uređeni sportski…