HRAM PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA – Čortanovci

Prvobitna Crkva je sazidana u vizantjskom stilu i podignuta 1728. godine i osvećena od episkopa krušedolskog Nikanora. Nova crkva je podignuta 1827. godine, a završena 1829. godine. To je jednobrodna građevina sa poloukružnom oltarskom aspidom na istočnoj strani i zvonikom koji se uzdiže iznad zapadnog dela crkve. Rezbarija ikonostasa rad je nepoznatog majstora druge polovine…

EVANGELISTIČKA CRKVA – Slankamenački Vinogradi

Crkva u Slankamenačkim Vinogradima podignuta je 1954. godine za potrebe dela Slovaka vernika-evangelista. To je jednobrodna građevina sa zvonikom visokim 12m pokriven limenim krovom. Crkva je renovirana 1971. godine, a 2007. godine je urađena fasada, kada je i osveštena. Nema neku veću arihitektonsku-istorijsku vrednost. U porti crkve nalazi se izložbeni prostor slovačke kulture i tradicije,…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Krčedin

Hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1781. godine i osvećen od strane mitropolita Vićentija. Građena je kao jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom na istočnoj strani i zvonikom iznad zapadnog dela građevine. Fasada crkve je raščlanjena niskom soklom, pilastrima i profilisanim krovnim vencem. Sadašnji izgled crkva dobija početkom XIX veka. Ograda oko crkve je…

CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE – Inđija

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice podignuta je 1756. godine za vreme mitropolita Pavla Nenadovića. Zidana je u duhu srednjevekovne tradicije, odnosno Raške graditeljske škole. Po svojim proporcijama spada među najlepše i najskladnije građevine sačuvane iz XVIII veka u Sremu. Današnji ikonostas Crkve po svojoj barokno-klasicističkoj koncepciji i ornamentalnoj dekoraciji rezbarije i slikarskim radovima izvedenim u barokno-rokajnom…

CRKVA SVETOG SAVE – Maradik

Srpska pravoslavna crkva posvećena Svetom Savi sagrađena je 1776. godine u baroknom stilu. Predstavlja jednu od najznačajnijih građevina sela. Građena je kao jednobrodna građevina sa petostranom oltarskom apsidom na istočnoj strani i prizidanim zvonikom na zapadnoj strani, sredinom XIX veka kada je crkvena opština sklopila ugovor sa zidarom Urošem Subotićem (1844.). Crkva je omalterisana sa…