CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE – Beška

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Beški nekoliko puta je menjala lokaciju i na sadašnjoj se nalazi od 1771. godine. Predpostavlja se da joj je predhodna lokacija bila na mestu današnje kapele Vodice, kao drvena crkva, pokrivena šindrom. Nova kamena crkva napravljena je nova kamena crkva. Sredinom XVIII veka austrijska carica Marija terezija, sprovela je ušoravanje…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Krčedin

Hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja podignut je 1781. godine i osvećen od strane mitropolita Vićentija. Građena je kao jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom na istočnoj strani i zvonikom iznad zapadnog dela građevine. Fasada crkve je raščlanjena niskom soklom, pilastrima i profilisanim krovnim vencem. Sadašnji izgled crkva dobija početkom XIX veka. Ograda oko crkve je…

CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE – Inđija

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice podignuta je 1756. godine za vreme mitropolita Pavla Nenadovića. Zidana je u duhu srednjevekovne tradicije, odnosno Raške graditeljske škole. Po svojim proporcijama spada među najlepše i najskladnije građevine sačuvane iz XVIII veka u Sremu. Današnji ikonostas Crkve po svojoj barokno-klasicističkoj koncepciji i ornamentalnoj dekoraciji rezbarije i slikarskim radovima izvedenim u barokno-rokajnom…

CRKVA SVETOG SAVE – Maradik

Srpska pravoslavna crkva posvećena Svetom Savi sagrađena je 1776. godine u baroknom stilu. Predstavlja jednu od najznačajnijih građevina sela. Građena je kao jednobrodna građevina sa petostranom oltarskom apsidom na istočnoj strani i prizidanim zvonikom na zapadnoj strani, sredinom XIX veka kada je crkvena opština sklopila ugovor sa zidarom Urošem Subotićem (1844.). Crkva je omalterisana sa…

OSTACI RIMSKOG UTVRđENJA “AD HERCULEM” – Čortanovci

U Čortanovcima, u neposrednoj blizini Dunava, na lokalitetu Prosjanice nalaze se ostaci rimskog utvrđenja Ad Herculem. Nekada je tu postojalo kameno utvrđenje (najveće na ovom delu Dunavskog limesa), koje je štitilo širi potez od Cusum-a (Petrovaradin) do Acumincum-a (Slankamen), i dalje, do Rittium-a (Surduk).Sudeći po novčićima koji su tu pronađeni, utvrđenje je izgrađeno najverovatnije krajem…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “KALAKAČA” – Beška

Arheološki lokalitet Kalakača predstavlja naselje gradinskog tipa koje datira iz perioda starijeg gvozdenog doba. Nalazi se na rečnoj terasi visoko iznad obale Dunava, u blizini beščanskog mosta. Prva istraživanja ovog lokaliteta, koja su prethodila izgradnji autoputa i mosta, otkriven je deo naselja koji je sa južne strane zaštićen rovom i verovatno zemljanim bedemom, dok je…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “GRADINA” – Stari Slankamen

Na lokalitetu Gradina pronađeni su značajni arheološki ostaci koji govore da je ovaj lokalitet korišćen od praistorijske epohe do kasnog srednjeg veka. Najstarije do sada identifikovano naselje na položaju Gradina pripada poznom bronzanom dobu halstatu a-b.Najranije rimsko utvrđenje Akuminkum, koje se može vezati za početak izgradnje limesa, razvilo se na arealu samog keltskog opiduma. Istovremeno…