RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG MIHAJLA ARHANĐELA – Novi Slankamen

Crkva je podignuta 1862. godine, za spomenik kulture proglašena 1977. godine, a 1991. kategorisana kao kulturno dobro od velikog značaja. To je jednobrodna građevina orijentisana u smeru zapad-istok, pokrivena dvoslivnim krovom. Iznad istočnog dela građevine ističe se zvonik. Fasada je raščlanjena soklom, pilastrima i profilisanim potkrovnim vencem. Sakristija kvadratne osnove je na jugu. Polukružna oltarska…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETE ANE – Maradik

Rimokatolička crkva, posvećena Svetoj Ani sagrađena je 1880. godine. Evidentirana je kao nepokretnost koja uživa predhodnu zaštitu. To je jednobrodna građevina sa tornjem na severu. Toranj ima glavni ulaz sa severne, dok je sa sve četiri strane uzani uzdužni prozornik-svetlarnik po uzoru na “moderne prozorske trake”. Krov zvonika-tornja je piramidalan i prekriven limom. Brod crkve…

PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG SRETENJA GOSPODNJEG – Novi Karlovci

Današnja crkva Svetog Sretenja Gospodnjeg je sazidana u vizantijskom stilu 1796. godine za vreme mitropolita Stratimirovića. Pre ove crkve postojala je crkva Svetog Klimenta sagrađena 1756. godine. Od prethodne drvene crkve sačuvan je samo episkopski presto sa ikonom Hrista sa okvirom u rokajnom stilu. Nalazi se u vrlo dobrom stanju. Ikonostas je nastao 1818-1832. godine.…

HRAM PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA – Čortanovci

Prvobitna Crkva je sazidana u vizantjskom stilu i podignuta 1728. godine i osvećena od episkopa krušedolskog Nikanora. Nova crkva je podignuta 1827. godine, a završena 1829. godine. To je jednobrodna građevina sa poloukružnom oltarskom aspidom na istočnoj strani i zvonikom koji se uzdiže iznad zapadnog dela crkve. Rezbarija ikonostasa rad je nepoznatog majstora druge polovine…

EVANGELISTIČKA CRKVA – Slankamenački Vinogradi

Crkva u Slankamenačkim Vinogradima podignuta je 1954. godine za potrebe dela Slovaka vernika-evangelista. To je jednobrodna građevina sa zvonikom visokim 12m pokriven limenim krovom. Crkva je renovirana 1971. godine, a 2007. godine je urađena fasada, kada je i osveštena. Nema neku veću arihitektonsku-istorijsku vrednost. U porti crkve nalazi se izložbeni prostor slovačke kulture i tradicije,…