LOVIŠTE “KAPETANSKI RIT” – Kanjiža

Lovačko udruženje “Kapetanski rit”, sa sedištem u Kanjiži, gazduje lovištem “Kapetanski rit” ukupne površine 39.856 ha, od čega lovne površine obuhvataju 32.650 ha. Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, zec, fazan i poljska jarebica. Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 13 stabilnih čeka, 6 čeka na drvetu, 98 hranilišta za srneću divljač,…

BANJA KANJIŽA – Kanjiža

Banja “Kanjiža” se tokom više od devet decenija, razvila u savremeni Zavod za rehabilitaciju. Pruža gostoprimstvo onima, kojima su potrebni odmor, preventivni oporavak i medicinska rehabilitacija, kao i ugodnosti lekovite vode i blata. To je ambijent povoljan za one koji traže mir, zelenilo i komfor. Rehabilitaciono odeljenje je opremljeno najsavremenijim uređajima za fizikalnu medicinu i…

LESNI PROFIL – Stari Slankamen

Lesni profil u Starom Slankamenu predstavlja, najkompletnije geonasleđe lesnih sedimenta u Evropi stari oko 800 000 godina. U njima se čuva tajna ledenog doba, a punih 280 godina su predmet istraživanja domaćih i stranih naučnika.Naučnici tvrde da upoređivanjem čestica lesnih profila na različitim mestima zemljine kugle mogu, na primer, da rekonstruišu kakvi su bili klimatski…

KULTURNI CENTAR INĐIJA – Inđija

Kulturni centar Inđija otvoren je 15. maja 2003. godine, rekonstrukcijom Sokolskog doma. Ova moderna kulturna ustanova poseduje pozorišno-biskopsku salu sa 203 mesta, konferencijsku salu, najsavremeniju audio i video opremu kao i scensku rasvetu visokog kvaliteta. Gostovanja aktuelnih pozorišnih ostvarenja, kvalitetan filmski repertoar, likovna galerija kao promoter savremene umetničke produkcije, provokativne i interesantne tribine, ozbiljne radionice,…

GALERIJA KUĆE VOJNOVIĆA – Inđija

Kuća Vojnovića, izgrađena oko 1873. godine, jedan je od malobrojnih sačuvanih primera građanske arhitekture s kraja XIX veka. Zbog svojih arhitektonskih i kulturoloških vrednosti, od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture proglašena je spomenikom kulture treće kategorije. Danas ona predstavlja galerijski prostor u kome se organizuju različita kulturna dešavanja.  Poseduje legat Ðorđe Vojnovića, kao i…

ETNO KUĆA – Maradik

U etno kuću u Maradiku, koji je na sredini između Novog Sada i Beograda, često navraćaju turističke grupe, predškolska i školska deca. Etno kuća od naboja je izgrađena pre 150 godina, pokućstvo je od 50 do preko 100 godina staro. Posebno su autentični ručno vezeni radovi. Na dvorištu su stare poljoprivredne mašine. U bašti je…

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG PREOBRAŽENJA – Novi Slankamen

Srpska pravoslavna crkva Svetog Preobraženja evidentirana je kao neporetnost koja uživa prethodnu zaštitu. Građena u stilu moravske arhitekture po projektu inžinjera Gojaka Damjanovića potiče iz 1909-1910. godine. Vezana je za period oživljavanja starih stilova, u ovom slučaju srpskog srednjovekovnog moravskog stila. Osnova crkve je u obliku trikonhosa sa apsidoma koje su petostrane sa spoljašnje, a…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG NIKOLE BISKUPA – Stari Slankamen

Crkva je podignuta 1835. godine kao jednobrodna građevina orijentisana sever-jug, sa dvoetažnim zvonikom. Prizemlje zvonika je otvoreno sa sve tri strane. Porta crkve je ograđena visokom zidanom ogradom. Objekat je ugaoni. Crkva je novijeg datuma i dosta je očuvana. Nekadašnja oltarska slika Sveta porodica, rađena je uljem na platnu i postavljena u drveni ram. Smeštena…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG MIHAJLA ARHANĐELA – Novi Slankamen

Crkva je podignuta 1862. godine, za spomenik kulture proglašena 1977. godine, a 1991. kategorisana kao kulturno dobro od velikog značaja. To je jednobrodna građevina orijentisana u smeru zapad-istok, pokrivena dvoslivnim krovom. Iznad istočnog dela građevine ističe se zvonik. Fasada je raščlanjena soklom, pilastrima i profilisanim potkrovnim vencem. Sakristija kvadratne osnove je na jugu. Polukružna oltarska…