LOVIŠTE “JARKOVCI” – Jarkovci

Opis terena: Površina lovišta iznosi 1800 ha, teren je uglavnom ravničarski sa jednim akumulacionim jezerom dužine oko 2,5 km. Šta loviti: U lovnojsezoni dobro se lovi fazan, zec, divlja patka i prepelica. Lovačko društvo: Lovačko društvo “Lane” Jarkovci pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, može da obezbedi lovačke pse i terenska vozila.

LOVIŠTE “ČORTANOVCI” – Čortanovci

Opis terena: Lovačko Društvo poseduje lovne terenepovršine 3.600 ha, uz Dunav, veću površinu pod šumom i oranice. Šta loviti: Divlja patka na Dunavu, fazan, prepelica i jarebica u ataru. Lovačko društvo: Lovačko društvo “Čortanovci” ima iskustva u ino-lovu i pruža usluge organizacije lova, usluge stručnih vodiča za lov, iznajmljivanje čamaca, pasa i opreme za lov…

RIMOKATOLIČKI HRAM IMENA DEVICE MARIJE – Martonoš

Naseljavanjem posle Turaka preporodilo se selo a i crkvena zajednica. Hram je sagrađen 1776. godine, a 1814. je dograđen. Unutrašnja dekoracija i freske su delo Antala Sirmaija (Antal Sirmai) iz Subotice. Na staklenim vitražama kojima su ukrašeni prozori predstavljeni su sveci iz kuće Arpadovića: Sveti Stefan, Sveti Ladislav, Sveta Elizabeta, Sveta Margarita i Sveti Imre,…

HRAM SVETOG ARHANGELA MIHAILA – Kanjiža

Hram je posvećen Svetom arhangelu Mihailu. Sagrađen je 1775. godine, a 1849. je izgoreo do temelja. Godine 1851. na istom mestu, podignut je današnji hram, koji je tronosan posle prve generalne obnove 1923. od Episkopa bačkog Irineja (Ćirića). Sačuvane su četiri ikone iz prvobitnog hrama koje je slikao Teodor Ilić Šečljar. Izgubljeni su svi značajni…

LOVIŠTE “KALAKAČ” – Inđija

Opis terena: Na teritoriji Opštine Inđija, ukupne površine 38.203 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 35.023 ha. Šta loviti: zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka, divlje patke i divlje guske. Lovačko društvo: Lovištem gazduje Lovačko udruženje “Fruška gora”. Mogućnost smeštaja turista: u prenoćištu “Sidro”, Beška.

DVORAC “KARAS” – Horgoš

Dvorac je izgrađen po planu ne poznatog Bečkog arhitekte u stilu provincijskog baroka 1795. godine za potrebe naslednika Grofa Antala Mikloša Karasa koji je osnivač mesta Horgoš. Građevina je prizemna sa osnovom u u obliku ćiriličnog slova G, čiji je krajnji deo glavna zgrada, a dvorišni je najverovatnije kasnije dograđen. Preko širokog stepeništa i trema…