DVORAC “KARAS” – Horgoš

Dvorac je izgrađen po planu nepoznatog Bečkog arhitekte u stilu provincijskog baroka 1795. godine za potrebe naslednika Grofa Antala Mikloša Karasa koji je osnivač mesta Horgoš. Građevina je prizemna sa osnovom u u obliku ćiriličnog slova G, čiji je krajnji deo glavna zgrada, a dvorišni je najverovatnije kasnije dograđen. Preko širokog stepeništa i trema pristupa…

VOŽNJA BRODIĆIMA – Stari Slankamen

Brod “Tisa” – Stari Slankamen Desna obala Dunava, 1215. kilometar +381 (0)22 555 422, +381 (0)64 115 3598Turistička ponuda broda “Tisa” obuhvata plovidbu Dunavom, panoramsko razgledanje, taxi usluge, mogućnost celodnevnog i višednevnog zakupa broda. Brod organizuje obilaske ušća Tise, titelske plaže, ušća Begeja, Starog Slankamena, Belegiškog arhipelaga, Beščanskog mosta.Stara marina – Stari Slankamen Desna obala…