KULTURNI CENTAR “BAČKA PALANKA” – Bačka Palanka

Kulturni centar Bačka Palanka osnovan je kao profesionalna institucija u oblasti kulture od posebnog društvenog značaja i interesa.  Izložbe, bioskopske i pozorišne predstave, predstave za decu, festivali, koncerti, književna zbivanja, galerijska delatnost, muzejska delatnost, promocije stvaralaštva i ideja, obrazovanje i stručno usavršavanje, objavljivanje promotivnih materijala i kataloga, prepoznatljive su aktivnosti sa znakom Kulturnog centra. Manifestacije…

SEOSKA KUĆA – Neštin

Seoska kuća u Neštinu predstavlja razvijeni tip seoske kuće čija je pojava karakteristična za područje Srema u XVII veku. Kuća je pravougaone osnove, užom stranom okrenuta prema ulici, ali duboko uvučena od ulične regulacione linije u dvorište. Zbog konfiguracije terena okućnica je nepravilne osnove, pa je kuća slobodno postavljena u prostoru. Karakterišu je tri vertikalna…

DVORAC I PARK “DUNĐERSKI” – Čelarevo

Godine 1967. Vojvođanskom muzeju dodeljen je dvorac u Čelarevu na raspolaganje i upotrebu. Dvorac, smešten u parkovskom okruženju, izgrađen je u klasicističkom stilu. Podigao ga je ugarski plemić Nikola Bezeredi 1834-1837. godine, prema planu nepoznatog bečkog arhitekte. Od 1882. godine do II svetskog rata pripadao je čuvenoj porodici Dunđerski, a posle rata je nacionalizovan i…

RIBOLOV U INĐIJI

Čortanovci Opis terena: U delu toka Dunava kod Čortanovaca (1239 – 1235 km) obala je većim delu pristipačna, teren je pun potopljenih stabala i drugih prirodnih prepreka koje veštim ribolovcima pruža odlične uslove za sportski ribolov. Šta loviti: Na ovom terenu najbolje se lovi šaran, koji se na ovim terenima smatra jednim od najvrednihih i…

LOVIŠTE “MARADIK” – Maradik

Opis terena: Površina lovišta iznosi 3110 ha, od čega najviše zauzimaju njive, oranice, pašnjaci i šume koje su idealne za lov zeca i fazanske divljači. Šta loviti: U lovnoj sezoni dobro se lovi fazan, zec, prepelica i jarebica. Lovačko društvo: Lovačko društvo “Fruškogorac” Maradik pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, može da obezbedi lovačke…

LOVIŠTE “KRČEDIN” – Krčedin

Opis terena: Lovište zauzima površinu od 5700 ha. Veći deo čini priobalje Dunava, ade, ravničarski deo i manje brdoviti teren. Šta loviti: U lovnoj sezoni, u delu rita najbolje se lovi divlja patka, a u ostalom delu lovišta zec, fazan i jarebica. Lovačko društvo: Lovačko društvo “Fazan” Krčedin pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu,…