RIMOKATOLIČKI HRAM SVETIH ANĐELA ČUVARA – Kanjiža

Župa je osnovana 1750. godine, a pre toga, dušebrižništvo su na ovom prostoru obavljali franjevci iz Subotice. Hram je izgrađen 1768. godine. Za vreme borbe za slobodu 1848., prilikom opsade grada je izgoreo. Godine 1857. je obnovljen, godine 1911. dograđen i rekonstruisan, a 1934. ponovo ofarban. Unutrašnji prostor je ponovo obnovljen 1992. godine, a od…

LOVIŠTE “ČORTANOVCI” – Čortanovci

Opis terena: Lovačko Društvo poseduje lovne terenepovršine 3.600 ha, uz Dunav, veću površinu pod šumom i oranice.Šta loviti: Divlja patka na Dunavu, fazan, prepelica i jarebica u ataru.Lovačko društvo: Lovačko društvo “Čortanovci” ima iskustva u ino-lovu i pruža usluge organizacije lova, usluge stručnih vodiča za lov, iznajmljivanje čamaca, pasa i opreme za lov i organizacija…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “CRKVINE” – Horgoš

Lokalitet se nalazi u ataru sela Horgoš, oko 300 metara severno od željezničke pruge Subotica-Horgoš. Zaštitnim iskopavanjima otkriveni su temelji crkve sa tornjem koji je prizidan uz zapadni zid. Temelji hrama rađeni su u tehnici trpanca, od lomljenog kamena vezanog razmućenog glinom. Na većem delu osnove sačuvana je samo nabijena glina sa sitnijim šljunkom u…