MUZEJ GRADA – Bačka Palanka

Muzejski fond obuhvata blizu 8000 predmeta koji su razvrstani u paleontološku, arheološku, numizmatičku, etnološku istorijsku i likovnu zbirku. U sastavu Muzeja grada nalazi se i stručna biblioteka. U paleontološkoj postavci prikažani su delovi skeleta životinja koje su nekad živele na teritoriji današnje Vojvodine. Najstariji eksponati ovog dela postavke su ostaci školjki i kamenu, karbonizirani ostaci…

KULTURNI CENTAR “BAČKA PALANKA” – Bačka Palanka

Kulturni centar Bačka Palanka osnovan je kao profesionalna institucija u oblasti kulture od posebnog društvenog značaja i interesa.  Izložbe, bioskopske i pozorišne predstave, predstave za decu, festivali, koncerti, književna zbivanja, galerijska delatnost, muzejska delatnost, promocije stvaralaštva i ideja, obrazovanje i stručno usavršavanje, objavljivanje promotivnih materijala i kataloga, prepoznatljive su aktivnosti sa znakom Kulturnog centra.Manifestacije u…

SEOSKA KUĆA – Neštin

Seoska kuća u Neštinu predstavlja razvijeni tip seoske kuće čija je pojava karakteristična za područje Srema u XVII veku. Kuća je pravougaone osnove, užom stranom okrenuta prema ulici, ali duboko uvučena od ulične regulacione linije u dvorište. Zbog konfiguracije terena okućnica je nepravilne osnove, pa je kuća slobodno postavljena u prostoru. Karakterišu je tri vertikalna…

DVORAC I PARK “DUNĐERSKI” – Čelarevo

Godine 1967. Vojvođanskom muzeju dodeljen je dvorac u Čelarevu na raspolaganje i upotrebu. Dvorac, smešten u parkovskom okruženju, izgrađen je u klasicističkom stilu. Podigao ga je ugarski plemić Nikola Bezeredi 1834-1837. godine, prema planu nepoznatog bečkog arhitekte. Od 1882. godine do II svetskog rata pripadao je čuvenoj porodici Dunđerski, a posle rata je nacionalizovan i…

RIBOLOV U INĐIJI

Čortanovci Opis terena: U delu toka Dunava kod Čortanovaca (1239 – 1235 km) obala je većim delu pristipačna, teren je pun potopljenih stabala i drugih prirodnih prepreka koje veštim ribolovcima pruža odlične uslove za sportski ribolov.Šta loviti: Na ovom terenu najbolje se lovi šaran, koji se na ovim terenima smatra jednim od najvrednihih i najcenjenih…

LOVIŠTE “STARI SLANKAMEN” – Stari Slankamen

Opis terena: Lovište zauzima površinu od 2.650 ha. Veći deo je priobalje Dunava, ade i rukavci obrasli vegetacijom i zamočvareni stari tokovi Dunava i Tise.Šta loviti: U zimskom periodu godine najbolje se lovi divlja patkai ostale barske ptice na Dunavu, a ostalom delu lovišta srna i divlja svinja.Lovačko društvo: Lovačko društvo “Šljukica” Stari Slankamen ima…