GARNI HOTEL “ART” – Kanjiža

Hotel se nalazi u centru Kanjiže. Osmišljen je kao deo Regionalnog kreativnog ateljea “Nađ Jožef”, a nudi izuzetan doživljaj u posebno dizajniranim sobama uz uvek prigodan muzički program istoimenog kafea. Gostima su na raspolaganju 5 dvokrevetnih soba, 1 jednokrevetna, 3 sobe sa francuskim ležajem i 3 dvokrevetna apartmana, kafe i dnevni boravak. Dizajn soba oslikava…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “BAGREMARA” – Bačka Palanka

Rezervat se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno od naselja Bačka Palanka. Samo stanište je smešteno sa desne strane puta Bačka Palanka-Odžaci. Na zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode “Bagremara” uspostavlja se režim I i II stepena zaštite. Od ukupno zaštićene površine od 117,58 ha, područje režima: zaštite I stepena iznosi 34,8 ha, što iznosi…

SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR “TIKVARA” – Bačka Palanka

Sportska hala univerzalnog tipa, koja odgovara svim normativima za odvijanje takmičenja vrhunskog sporta. U svom sastavu poseduje: veliku dvoranu kapaciteta 1200 sedišta sa oficijelnim terenom za rukomet, košarku i odbojku, malu dvoranu bez gledališta, oficijelnih dimenzija za odbojku i košarku, četvorostaznu automatsku kuglanu, fitnes centar sa teretanom, fizioterapeutski blok, prateće sadržaje (svlačionički prostor, kancelarijski aneks…

PARK PRIRODE “TIKVARA” – Bačka Palanka

Park prirode “Tikvara” nalazi se uz levu obalu Dunava, protežući se od 1297. do 1305. km. Na prostoru prirodnog dobra dominiraju šume mekih liščara, a čitav prostor je isprepletan rukavcima Dunava kao i barskim površinama. Pored dominantne tačke vodenog ekosistema Tikvara u Parku prirode nalaze se veštačka sastojina močvarnog čempresa, kao spomenik prirode Veštačka sastojina…

KUĆA ZA ODMOR “SKELICA” – Neštin

Vikend kuća “Skelica” nalazi na samom početku neštinskog vikendaškog naselja, na 10 km od Bačke Palanke i 40 km od Novog Sada, sa sremske strane obale Dunava na teritoriji NP Fruška Gora. Vikend kuća je na idealnom položaju – na desetak metara od glavnog puta Vukovar-Novi Sad, dok su prvi pecaroški tereni Neštinske ade na…

MUZEJ GRADA – Bačka Palanka

Muzejski fond obuhvata blizu 8000 predmeta koji su razvrstani u paleontološku, arheološku, numizmatičku, etnološku istorijsku i likovnu zbirku. U sastavu Muzeja grada nalazi se i stručna biblioteka. U paleontološkoj postavci prikažani su delovi skeleta životinja koje su nekad živele na teritoriji današnje Vojvodine. Najstariji eksponati ovog dela postavke su ostaci školjki i kamenu, karbonizirani ostaci…

KULTURNI CENTAR “BAČKA PALANKA” – Bačka Palanka

Kulturni centar Bačka Palanka osnovan je kao profesionalna institucija u oblasti kulture od posebnog društvenog značaja i interesa.  Izložbe, bioskopske i pozorišne predstave, predstave za decu, festivali, koncerti, književna zbivanja, galerijska delatnost, muzejska delatnost, promocije stvaralaštva i ideja, obrazovanje i stručno usavršavanje, objavljivanje promotivnih materijala i kataloga, prepoznatljive su aktivnosti sa znakom Kulturnog centra. Manifestacije…

SEOSKA KUĆA – Neštin

Seoska kuća u Neštinu predstavlja razvijeni tip seoske kuće čija je pojava karakteristična za područje Srema u XVII veku. Kuća je pravougaone osnove, užom stranom okrenuta prema ulici, ali duboko uvučena od ulične regulacione linije u dvorište. Zbog konfiguracije terena okućnica je nepravilne osnove, pa je kuća slobodno postavljena u prostoru. Karakterišu je tri vertikalna…

DVORAC I PARK “DUNĐERSKI” – Čelarevo

Godine 1967. Vojvođanskom muzeju dodeljen je dvorac u Čelarevu na raspolaganje i upotrebu. Dvorac, smešten u parkovskom okruženju, izgrađen je u klasicističkom stilu. Podigao ga je ugarski plemić Nikola Bezeredi 1834-1837. godine, prema planu nepoznatog bečkog arhitekte. Od 1882. godine do II svetskog rata pripadao je čuvenoj porodici Dunđerski, a posle rata je nacionalizovan i…