LOVIŠTE “PALANAČKI RIT” – Bačka Palanka

Lovište se nalazi na teritoriji opštine Bačka Palanka, ukupne površine 51.531ha, od kojih lovne površine obuhvataju 45.513 ha.Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica i divlja patka-gluvara.Mogućnost smeštaja turista u hotelu “Fontana” u Bačkoj Palanci.Lovište raspolaže sa strelištem za programe lovnog streljaštva.Lovištem gazduje lovačko udruženje “Bačka Palanka”.

LOVIŠTE “KARAĐORĐEVO” – Karađorđevo

Lovište “Karađorđevo” privlači brojne lovce iz zemlje i inostranstva, budući da u svojim bujnim šumama hrasta, bagrema i vrbe krije brojnu visoku i nisku divljač velike trofejne vrednosti. Najzastupljenije vrste lovne divljači su jelen, divlja svinja, srneća divljač, muflon, fazan, zec, divlja guska, divlja patka i druge.Lovište “Karađorđevo” pruža mogućnost lova specifičnog za svaku vrstu…

SPORT U OPŠTINI BAČKA PALANKA

Sportsko-rekreacioni centar “Tikvara”Sportska dvorana SD “Vojvodina” Bačka Palanka, +381 (0)21 758 580 Sportska dvorana univerzalnog tipa, sa jednom halom, oficijalnih dimenzija za rukomet, košarku i odbojku. Kapacitet gledališta je 500 mesta a poseduje prateći svlačionički prostor i mini-teretanu.Stadion fudbalskog kluba Bačka Veselina Masleše 21, Bačka Palanka, +381 (0)21 740 099Fudbalsko igralište FK “Stari grad” Kralja…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “KARAĐORĐEVO”

Specijalni rezervat prirode “Karađorđevo” pripada opštinama Bačka Palanka i Bač. Površina rezervata iznosi 2.955,32 ha, a čine ga dve odvojene prirodne celine: područje Mostonga i područje Bukinski rit.Na zaštićenom području uočljivo dominiraju površine pod šumom (77%), deo je obradivih (8,56%) i vodenih površina (3,74%), ili u drugoj nameni (bare, trstici, kanali). Prirodno dobro karakteriše blago…

GARNI HOTEL “ART” – Kanjiža

Hotel se nalazi u centru Kanjiže. Osmišljen je kao deo Regionalnog kreativnog ateljea “Nađ Jožef”, a nudi izuzetan doživljaj u posebno dizajniranim sobama uz uvek prigodan muzički program istoimenog kafea. Gostima su na raspolaganju 5 dvokrevetnih soba, 1 jednokrevetna, 3 sobe sa francuskim ležajem i 3 dvokrevetna apartmana, kafe i dnevni boravak. Dizajn soba oslikava…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “BAGREMARA” – Bačka Palanka

Rezervat se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno od naselja Bačka Palanka. Samo stanište je smešteno sa desne strane puta Bačka Palanka-Odžaci. Na zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode “Bagremara” uspostavlja se režim I i II stepena zaštite. Od ukupno zaštićene površine od 117,58 ha, područje režima: zaštite I stepena iznosi 34,8 ha, što iznosi…

SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR “TIKVARA” – Bačka Palanka

Sportska hala univerzalnog tipa, koja odgovara svim normativima za odvijanje takmičenja vrhunskog sporta. U svom sastavu poseduje: veliku dvoranu kapaciteta 1200 sedišta sa oficijelnim terenom za rukomet, košarku i odbojku, malu dvoranu bez gledališta, oficijelnih dimenzija za odbojku i košarku, četvorostaznu automatsku kuglanu, fitnes centar sa teretanom, fizioterapeutski blok, prateće sadržaje (svlačionički prostor, kancelarijski aneks…

PARK PRIRODE “TIKVARA” – Bačka Palanka

Park prirode “Tikvara” nalazi se uz levu obalu Dunava, protežući se od 1297. do 1305. km. Na prostoru prirodnog dobra dominiraju šume mekih liščara, a čitav prostor je isprepletan rukavcima Dunava kao i barskim površinama. Pored dominantne tačke vodenog ekosistema Tikvara u Parku prirode nalaze se veštačka sastojina močvarnog čempresa, kao spomenik prirode Veštačka sastojina…