GRADSKA BIBLIOTEKA RUMA – Ruma

Prva srpska čitaonica u Rumi počela je sa radom 1861. godine. Rušena i obnavljana svoj kontinuirani rad započela tek posle Drugog svetskog rata. U posleratnom periodu radila je kao samostalna Ustanova da bi jedno vreme postala sastavni deo Kulturnog centra, a 1991. godine Skupština opštine Ruma ponovo je osniva kao samostalnu Ustanovu. Gradska biblioteka raspolaže…