CRKVA SVETOG NIKOLE – Ruma

Sa velikom verovatnoćom se može pretpostaviti da je Ruma imala crkvu još od najstarijih vremena, jer se 1566. godine među stanovništvom pominju i tri sveštenika. Crkva je sigurno bila preteča današnje Nikolajevske crkve. Ova drvena crkva, sa portom i neograđenim grobljem se pominje 1731, 1750 i 1751. godine pod imenom Sv. Nikola. Ona je uskoro…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “GOMOLAVA” – Hrtkovci

Gomolava je praistorijski arheološki lokalitet koji se nalazi kod Hrtkovaca, nedaleko od Rume, na levoj obali Save. Bila je naseljena tokom šest milenijuma i spada u red najpoznatijih lokaliteta u Evropi. Višeslojno arheološko nalazište je naselje na kome su zabeleženi horizonti stanovanja iz kasnovinčanskog, eneolitskog, ranog bronzanog i gvozdenog doba. Prva iskopavanja vršena su 1904,…

CRKVA USPENJA PRESVETE BOGORODICE – Pivnice

Pravoslavna istočna srpska crkva-hrama “Uspenja Presvete Bogorodice” u Pivnicama sagrađena je polovinom 18. veka. Izgradnja crkve desila se u nezgodno vreme i trajala je skoro 15 godina. Posle velike epidemije kuge koja je trajala dve godine na ovim prostorima od 1738. do 1740. godine čije je žarište bilo u Parabuću i Pivnicama, mnogo stanovništva je…