MUZEJ “GLAVAŠEVA KUĆA” – Novi Bečej

Godine 1834. u bogatoj vranjevačkoj porodici rođen je Vladimir Glavaš. Postaće plemenit, human čovek, visoko moralan. Pomagaće nacionalnu borbu Srba u Austrougarskoj, biće dobrotvor i pocasni član Matice srpske. Završiće prava u Pragu, ali će zbog svojih moralnih načela odustati od bavljenja advokaturom. Redovno će ići u pravoslavnu crkvu, ali će posećivati i crkvu rimokatoličku…

MUZEJ “KOTARKA” – Novo Miloševo

Zavičajni muzej „Kotarka” u Novom Miloševu nalazi se u objektu koji pripada ambijentalnoj celini dvorca grofovske porodice Karačonji. Bogdan Karačonji je 1781. godine od bečkog dvora kupio veleposed Beodru (danas deo Novog Miloševa) za 105.000 forinti. Već 1805. godine Beodra dobija status varošice i kreću intenzivni građevinski radovi. Tokom XIX veka na veleposedu niče preko…

ŽITNI MAGACIN – Novi Bečej

Žitni magacin u Novom Bečeju podignut je izmađu 1778. i 1780. godine, kao masivna jednospratna građevina, izdužene pravougaone osnove, postavljena povučeno od regulacione linije Ulice Rajka Rakočevića, pored nasipa, na nekadašnjem ušću Malog Begeja, rukavca Tise, u Tisu. Ima tri etaže: prizemlje, sprat i tavan. Konstruktivni sklop čine masivni obodni zidovi debljine 69 cm. Raspon…

ZGRADA STARE OPŠTINE VRANJEVO – Novi Bečej

Zgrada stare opštine Vranjevo podignuta je 1824. godine u seoskoj varijanti ampira, kao prizemna ugaona građevina, sa dva jednaka simetrična krila, koja se završavaju jednostavnim čeonim zabatima. Građevina predstavlja lep primerak dobro očuvanog objekta, sa početka XIX veka, koja nije ništa izgubila od svojih stilskih osobina, karaktera prostora i određene funkcionalne namene. Podignuta je kao…

OSTACI SREDNJOVEKOVNE TVRĐAVE – Novi Bečej

Tisa kao panonska lepotica kroz istoriju pružala je mnoge blagodeti i bila veliki izazov da se na njenim obalama formiraju naselja i utvrđeni – kontrolisani prelazi još od praistorijskih vremena. Jedva vidljive ruševine starog grada, kilometar od centra Novog Bečeja uzvodno, nemo svedoče o jednoj malo poznatoj istoriji ovog prostora. Nesumnjivo da je još od…

MANASTIR SREDIŠTE – Malo Središte

U davnini ova svetinja je nazvana manastir Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila, a podigao ju je Despot Jovan Branković krajem 15. veka, na mestu današnjeg sela malo Središte – Prnjavor. U vreme podizanja Središta, despot Jovan obnavlja i manastir Mesić. Stari manastir Središte bio je jedan od znamenja postvizantijske kulture na granici istoka i zapada.…

LOVAČKI DOM – Novi Bečej

Lovačko društvo poseduje na Bisernom ostrvu ugostiteljsko-turistički objekat pored stare Tise. Objekat je građen početkom šezdesetih godina XX veka sa nekoliko soba i dva apartmana na spratu, a u prizemlju se nalazila kuhinja sa trpezarijom. Generalna adaptacija objekta rađena je početkom 2000. godine, da bi se postigao bolji kvalitet usluga.