KLUB “SKLADIŠTE” – Novi Bečej

Udruživanjem grupe ljudi, ljubitelja slikarstva, pozorišta i književnosti osnovan je 2003. godine klub “Skladište”. Članovi kluba su slikari, glumci, muzičari i kolekcionari svih vrsta, kao i građani simpatizeri umetnosti uopšte. U prostoriji kluba pored stalne postavke slika prijatan ambijent čine i razne starine, a mala biblioteka knjiga stoji na raspolaganju članovima. Prve dve godine našeg…

MUZEJ “GLAVAŠEVA KUĆA” – Novi Bečej

Godine 1834. u bogatoj vranjevačkoj porodici rođen je Vladimir Glavaš. Postaće plemenit, human čovek, visoko moralan. Pomagaće nacionalnu borbu Srba u Austrougarskoj, biće dobrotvor i pocasni član Matice srpske. Završiće prava u Pragu, ali će zbog svojih moralnih načela odustati od bavljenja advokaturom. Redovno će ići u pravoslavnu crkvu, ali će posećivati i crkvu rimokatoličku…

MUZEJ “KOTARKA” – Novo Miloševo

Zavičajni muzej „Kotarka” u Novom Miloševu nalazi se u objektu koji pripada ambijentalnoj celini dvorca grofovske porodice Karačonji. Bogdan Karačonji je 1781. godine od bečkog dvora kupio veleposed Beodru (danas deo Novog Miloševa) za 105.000 forinti. Već 1805. godine Beodra dobija status varošice i kreću intenzivni građevinski radovi. Tokom XIX veka na veleposedu niče preko…

ŽITNI MAGACIN – Novi Bečej

Žitni magacin u Novom Bečeju podignut je izmađu 1778. i 1780. godine, kao masivna jednospratna građevina, izdužene pravougaone osnove, postavljena povučeno od regulacione linije Ulice Rajka Rakočevića, pored nasipa, na nekadašnjem ušću Malog Begeja, rukavca Tise, u Tisu. Ima tri etaže: prizemlje, sprat i tavan. Konstruktivni sklop čine masivni obodni zidovi debljine 69 cm. Raspon…

ZGRADA STARE OPŠTINE VRANJEVO – Novi Bečej

Zgrada stare opštine Vranjevo podignuta je 1824. godine u seoskoj varijanti ampira, kao prizemna ugaona građevina, sa dva jednaka simetrična krila, koja se završavaju jednostavnim čeonim zabatima. Građevina predstavlja lep primerak dobro očuvanog objekta, sa početka XIX veka, koja nije ništa izgubila od svojih stilskih osobina, karaktera prostora i određene funkcionalne namene. Podignuta je kao…

OSTACI SREDNJOVEKOVNE TVRĐAVE – Novi Bečej

Tisa kao panonska lepotica kroz istoriju pružala je mnoge blagodeti i bila veliki izazov da se na njenim obalama formiraju naselja i utvrđeni – kontrolisani prelazi još od praistorijskih vremena. Jedva vidljive ruševine starog grada, kilometar od centra Novog Bečeja uzvodno, nemo svedoče o jednoj malo poznatoj istoriji ovog prostora. Nesumnjivo da je još od…