DVORAC “BAJIĆ” – Bočar

Kada idete iz Novog Miloševa, u Bočaru pravo nailazite na dvorac Bajića koji je na prvoj raskrsnici u slovo “T”. Selo Bočar i dvorac Telegdijevih iz XIV veka odkupio je spahija Hertelendi Jožef 1803. godine. On je izgradio drugi dvorac u naselju oko 1820. godine. Posle njegove smrti imanje je razdeljeno između njegova tri sina…

DVORAC “HERTELENDI” – Bočar

Kada idete iz Novog Miloševa, u Bočaru prvo nailazite na dvorac Bajića koji je na prvoj raskrsnici u slovo “T”, tu skrenete desno, a zatim odmah na sledećoj levo i tu ste. Selo Bočar i dvorac Telegdijevih iz XIV veka odkupio je spahija Hertelendi Jožef 1803. godine. On je izgradio drugi dvorac u naselju oko…

NARODNA BIBLIOTEKA – Novi Bečej

Narodna Biblioteka se nalazi u Novom Bečeju, varošici koja ima 15.404 stanovnika. Od toga broja 30% su mađarske nacionalnosti Ovaj podatak je interesantan jer oba nacionalna entiteta imaju dugu i bogatu kulturnu tradiciju. Prve biblioteke (pod nazivom Kasine) osnovane su dakle 1838.godine sa knjigama na mađarskom, nemačkom i srpskom jeziku. Sve do 1956.godine egzistira u…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “MATEJSKI BROD” – Novi Bečej

Tragovi stalnih ljudskih naselja na području novobečejske opštine otkriveni su na Borđošu, Garajevcu i Matejskom Brodu. Matejski Brod, kao značajno arheološko nalazište, Rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NR Srbije 1950. godine stavljen je pod zaštitu države. Arheološki lokalitet Matejski Brod nalazi se na oko 6 kilometara severoistočno od Novog Bečeja, na…