GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKO NALAZIŠTE SEDIMENTA – Grgeteg

U sklopu manastirskog kompleksa nalazi se geološko-paleontološko nalazište sedimenata sa vrlo bogatom i dobro očuvanom fosilnom faunom mekušaca, koja ima izuzetno veliki značaj za geologiju Evrope. Ovo nalazište registrovano je kao prirodna znamenitost od posebnog značaja i registrovana je kao prirodni spomenik. Nalazi se istočno od manastirske kapije u potoku Luci (Kalina voda). Bogatstvo faune…

VINSKA KUĆA “KOVAČEVIĆ” – Irig

Otvarajući vinske puteve Fruške gore i razvijanjem vinskog turizma, u septembru 2010 godine, nadomak Iriga, otvorena je Vinska kuća Kovačević. Težimo da predstavimo svo bogatstvo ovog podneblja u pogledu hrane, proizvoda, tradicije, karaktera, kroz kreativni osvrt na lokalne životne namirnice. Traganje za novim tehnikama i procesima, kao i rad na unapređenju postojećih, igranje i kombinovanje…

VINARIJA “KOVAČEVIĆ” – Irig

Na južnim padinama Fruške gore u vinogradima sa izuzetnom mikroklimom uzgajaju se sorte grožđa koje se u Vinariji Kovačević prerađuju u vina sa strogo kontrolisanim kvalitetom. Posedujemo oko 15 ha naših vinograda i 200 ha u saradnji sa kooperantima, sa kojima mi imamo saradnju tokom cele godine, radi kontrole kvaliteta grožđa.Vinarija Kovačević ima tradiciju gajenja…

LOVIŠTE “ŠUJMOŠ” – Padej

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 7.833 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 7.319 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka, golub grivnjaš, divlja patka-gluvara i divlja svinja (povremeno). Mogućnost smeštaja turista: u Lovačkom domu u Padeju.Lovištem gazduje lovačko udruženje “Padej”.

LOVIŠTE “VELIKI RIT” – Čoka

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 23.139 ha, od kojih lovne površine obuhvataju oko 22.500 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka, golub grivnjaš i divlja svinja (povremeno). Mogućnost smeštaja turista: Lovački dom u Padeju i ugostiteljski objekti u Kikindi. Lovištem gazduje lovačko udruženje “Droplja”.