RANČ “PLATAN” – Vrdnik

Smešten je na jednom i po hektaru Nacionalnog parka Fruška Gora, u čijoj blizini je  Banja Vrdnik, Ranč nudi mogućnost romantičnog odmora uz kamin u jednom od 6 apartmana. U sastavu svakog apartmana nalazi se soba sa kaminom, drvima i pomagalima za potpaljivanje i održavanje kamina. Sobe su osvetljene sa četiri nivoa rasvete: zidnim fenjerima,…

DVORAC “MARČIBANJI” – Čoka

Dvorac je izgradila porodica Marčibanji, posle 1781. godine, kada je Lerinc Marčibanji kupio pustaru Čoku. Izgradnju dvorca dovršio je tek sledeći vlasnik, Švab Karolj, tek oko 1870. godine. Artur i Karolj Lederer kupili su posed krajem 19. veka. U posedu spahijske porodice Lederer inače jedne od najbogatijih jevrejskih porodica u to doba imanje ostaje sve…

VINARIJA “ČOKA” – Čoka

Vinova loza u ljubavi je sa čokanskim krajem gotovo dva milenijuma, ali je temelje industrijskog vinogradarstva dao veleposednik Lederer Artur na prelazu XIX u XX vek. Agilni Lederer započeo je, ispod nivoa Tise, i gradnju podruma koji danas predvodi društvo najvećih podzemnih podruma na Balkanu. U legendarnom vinskom buretu zapremine 67.000 litara, partije karata, u…