CRKVA SVETOG TEODORA TIRONA – Irig

Prvobitna crkva sagrađena 1679. godine, srušena je 1780. godine i na njenom mestu podignuta je sadašnja. Ikonostas potiče iz XVIII veka, a na njemu su ostavili umetnički trag slikari Jovan Klajić i Milisav Marković. U crkvi se nalaze Bogorodičin tron i arhijerejski tron sa naknadno preslikanom ikonom Hrista iz XVIII veka, dok je na horu…

SRPSKA ČITAONICA – Irig

Posebna vrednost kulturno-istorijske baštine je Srpska čitaonica u Irigu, prvo i najstarije građansko čitalište u Srba, osnovano 1842.godine. Čitaonica je osnovana sa ciljem da čuva srpsku narodnost i razvija književnost u svakom pogledu, i još više, ona je negovala duh tolerancije i razumevanja među slovenskim i neslovenskim narodima. Danas Srpska čitaonica uspešno radi u nekoliko…

GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKO NALAZIŠTE SEDIMENTA – Grgeteg

U sklopu manastirskog kompleksa nalazi se geološko-paleontološko nalazište sedimenata sa vrlo bogatom i dobro očuvanom fosilnom faunom mekušaca, koja ima izuzetno veliki značaj za geologiju Evrope. Ovo nalazište registrovano je kao prirodna znamenitost od posebnog značaja i registrovana je kao prirodni spomenik. Nalazi se istočno od manastirske kapije u potoku Luci (Kalina voda). Bogatstvo faune…

VINSKA KUĆA “KOVAČEVIĆ” – Irig

Otvarajući vinske puteve Fruške gore i razvijanjem vinskog turizma, u septembru 2010 godine, nadomak Iriga, otvorena je Vinska kuća Kovačević. Težimo da predstavimo svo bogatstvo ovog podneblja u pogledu hrane, proizvoda, tradicije, karaktera, kroz kreativni osvrt na lokalne životne namirnice. Traganje za novim tehnikama i procesima, kao i rad na unapređenju postojećih, igranje i kombinovanje…

LOVIŠTE “ŠUJMOŠ” – Padej

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 7.833 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 7.319 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka, golub grivnjaš, divlja patka-gluvara i divlja svinja (povremeno). Mogućnost smeštaja turista: u Lovačkom domu u Padeju. Lovištem gazduje lovačko udruženje “Padej”.