HRAM SVETOG NIKOLE – Radojevo

Današnja crkva sagrađena je 1841. godine i osvećena je od strane temišvarskog prote Jovana Vasića. Crkva je klasicistička građevina izdužena jednobrodna sa polukružnom oltarskom apsidom i zvonikom u visini krsta 34,31 metara. Unutrašnjost hrama obiluje veoma retkim konstruktivnim rešenjima,vrednim ikonostasom, tronovima, pevnicama i fresko-slikarstvom. Drvorezbarija koju čine: ikonostos, pevnica i tronovi su završeni 1858. godine…

KULTURNO-TURISTIČKI CENTAR “ĐURA JAKŠIĆ” – Srpska Crnja

Nedavno je sa radom otpočela i nova ustanova,odnosno Kulturno-turistički centar “Đura Jakšić” u Srpskoj Crnji, registrovana za delatnost muzeja, galerije, zbirki, sa zadatkom da pripremi uslove za razvoj kulturnog turizma. Kulturni turizam je centralni turistički proizvod oko koga je u planu da se širi ponuda ostalih vidova turizma: lovni, manifestacioni, ekološki i rekreacioni, etno, ruralni-seoski,…

LOVIŠTE “KOŠTANAC” – Nova Crnja

Na teritoriji Opštine Nova Crnja, ukupne površine 27.287 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 25.336 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka i golub grivnjaš, a povremeno jelen evropski i divlja svinja. Mogućnost smeštaja turista: u Kaštelu Banatera u Srpskoj Crnji i ugostiteljskim objektima u Kikindi. Lovištem gazduje lovačko…

KAŠTEL “BANATERRA” – Srpska Crnja

Kaštel Banatera je letnji dvorac nemačkog generala Franca Nojhauzena (Franz Neuhausen) sagrađen za vreme Drugog svetskog rata i pripada najmlađoj generaciji dvoraca u Vojvodini. Dvorac je zahvaljujući ruskoj arhitekturi, nemačkoj preciznosti i pregalaštvu domaćih graditelja osmišljen, projektovan i građen tako da svojim gostima u čarima prelepe banatske ravnice pruži nezaboravan odmor i uživanje uz neizbežne…

NARODNA BIBLIOTEKA “ĐURA JAKŠIĆ” – Srpska Crnja

Opštinska ustanova kulture Narodna biblioteka “Đura Jakšić” osnovana je 1964.godine. Centralna biblioteka nalazi se u Srpskoj Crnji i ima u svom fondu ukupno 33.000 knjiga, od toga u Srpskoj Crnji 17.000 i svojim ograncima u Aleksandrovu 8.000, Vojvoda Stepi 4.000 i Radojevu 4.000. Bavi se bibliotečkom delatnošću, organizacijom književnih susreta, izložbi i organizacijom kulturne manifestacije…