VALCENGRAD – Sombor

Manifestacija okuplja oko 1.500 direktnih i indirektnih učasnika, 9 škola na teritoriji grada Sombora i druge partnerske institucije kulture. Manifestacija je događaj vredan pažnje sa potencijalom da preraste u tradicionalnu.

SOMBORSKI POZORIŠNI MARATON – Sombor

Od 1993. god. Narodno pozorište Sombor svaku sezonu završava festivalom Pozorišni maraton. Tokom tri dana i tri noći, jedna za drugom, igraju se predstave somborskog pozorišta i predstave gostujućih pozorišta, pozorišnih grupa i studenata dramskih fakulteta.