VINARIJA “KOVAČEVIĆ” – Irig

Na južnim padinama Fruške gore u vinogradima sa izuzetnom mikroklimom uzgajaju se sorte grožđa koje se u Vinariji Kovačević prerađuju u vina sa strogo kontrolisanim kvalitetom. Posedujemo oko 15 ha naših vinograda i 200 ha u saradnji sa kooperantima, sa kojima mi imamo saradnju tokom cele godine, radi kontrole kvaliteta grožđa.Vinarija Kovačević ima tradiciju gajenja…

LOVIŠTE “ŠUJMOŠ” – Padej

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 7.833 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 7.319 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka, golub grivnjaš, divlja patka-gluvara i divlja svinja (povremeno). Mogućnost smeštaja turista: u Lovačkom domu u Padeju.Lovištem gazduje lovačko udruženje “Padej”.

LOVIŠTE “VELIKI RIT” – Čoka

Na delu teritorije Opštine Čoka, ukupne površine 23.139 ha, od kojih lovne površine obuhvataju oko 22.500 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka, golub grivnjaš i divlja svinja (povremeno). Mogućnost smeštaja turista: Lovački dom u Padeju i ugostiteljski objekti u Kikindi. Lovištem gazduje lovačko udruženje “Droplja”.

BANJA VRDNIK – “TERMAL” – Vrdnik

Nastanak, izgradnja i razvoj Banje u Vrdniku pozitivna je posledica pojave termalne vode konstantne temperature 32,8°C u rudniku mrkog uglja koji je, posle 164 godine postojanja, zatvoren 1968 g. usled potapanja rudarskog okna termalnom vodom. Prvi pacijenti Banje bili su rudari koji su blagotvorna svojstva termalne vode osetili još u XIX veku kvaseći noge u…