GALERIJA MODERNE UMETNOSTI “LIKOVNI SUSRET” – Subotica

Galerija moderne umetnosti je osnovana 1962. godine. Ona čuva više od 1.200 umetničkih dela, najznačajnijih likovnih umetnika druge polovine 20. veka sa prostora bivše Jugoslavije – slike, grafička dela, skulpture i keramiku. Galerija organizuje samostalne i kolektivne izložbe, performanse i druga umetnička dešavanja. Galerija se nalazi u zanimljivom prostoru Rajhlove palate.Radno vreme: Ponedeljak 8-14 h,…

GRADSKI MUZEJ – Subotica

Gradski muzej je muzej kompleksnog tipa sa arheološkom, etnološkom, istorijskom, umetničkom, prirodnjačkom zbirkom i zbirkom legata. Stalna postavka je u pripremi, ali se zato u muzeju održavaju brojne druge izložbe. Muzej je smešten u palatu koja je u stilu darmštatske secesije koja je 2008. godine adaptirana, kako bi odgovarala nameni i potrebama muzeja.Radno vreme: Od…

BUNJEVAČKI KULTURNI CENTAR “BUNJEVAČKA MATICA”- Subotica

Ideju o oživljavanju rada “Bunjevačke matice” izneo je prvi put javno 20.10.1994. g. Marko Peić, kada je formiran inicijativni odbor, U prisustvu velikog broja učesnika 27.06.1995. utvrđen je Statut Matice i iniciran sastav rukovodstva, a usvojen na skupštini koja je održana 10.09.1995. Matica je upisana u Ministarstvu pravde 09.11.1995. u registar društvenih organizacija.

HRVATSKI KULTURNI CENTAR “BUNJEVAČKO KOLO” – Subotica

Hrvatski kulturni centar „Bunjevačko kolo“ je udruženje, slobodno i dobrovoljno udruženih građana u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja, koje je osnovano 1970. godine sa ciljem očuvanja, razvijanja i negovanja kulture, kulturne tradicije i običaja Hrvata Bunjevaca. Osim toga, udruženje se bavi popularizacijom i promocijom tradicije kroz aktiviranje velikog broja mladih Hrvatske zajednice u Srbiji. U…

MAĐARSKI KULTURNI CENTAR “NÉPKÖR” – Subotica

Mađarski kulturni centar „Nepker“ osnovan je 20. januara 1872. i predstavlja kulturni centar Mađara severne Vojvodine, koji okuplja širok spektar aktivnosti radi očuvanja različitih običaja. Trenutno predstavlja drugi dom za blizu 500 mladih talenata. Ove godine će započeti svoju 146. sezonu, a kulturni centar je 2002. postao dobitnik nagrade Pro Urbe Grada Subotica. 2011. godine…

ZOO – Palić

Osnovan je 1949. godine, prostire se na 10 ha a njegov koncept, lepota, uređenost i tretman životinja svrstavaju ovaj Zoo vrt među vodeće u ovom delu Evrope. Ovde postioci mogu da uživaju u posmatranju preko 60 životinjskih vrsta, da decu prepuste čarima velikog igrališta ili zajedno uživaju u bebi Zoo vrtu, kao posebnoj atrakciji za…