KATEDRALA – Subotica

Građevina kasnog baroka, u narodu poznata kao Velika crkva, posvećena je zaštitnici Subotice, Svetoj Terezi Avilskoj, čiji se lik nalazi i na gradskom grbu. Katedrala je podignuta 1779. godine i od tada je nekoliko puta obnavljana. Godine 1974. Papa je nagradio crkvu naslovom manje bazilike.Vreme posete: 06:30 do 12:00 i 17:30 do 20:40

NARODNO POZORIŠTE – Subotica

Narodno pozorište je profesionalno, repertoarsko pozorište koje neguje kulturni identitet svih zajednica u Subotici i jedinstveno je u našoj zemlji, jer radi na dva jezika i ima dva ansambla: Dramu na srpskom jeziku i Dramu na mađarskom jeziku. Po pitanju repertoara pokušava da zadovolji različite interese publike i okrenuto je publici različitog profila i starosnog…

ZNAMENITOSTI NA PALIĆU

Ansambl palićkih građevina koji pripadaju mađarskoj varijanti secesije inspirisane narodnom umetnošću Erdelja, svečano je otvoren 1912. godine. To su Vodotoranj, Velika terasa, Ženski Štrand, Muzički paviljon i Spomen česma. Arhitekti ovih građevina su Marcel Komor i Deže Jakab koji su takođe projektovali Gradsku kuću i sinagogu u Subotici.Svaka od ovih građevina je drugačija, shodno nameni…

TRG KOD KATEDRALE (Trg žrtava fašizma i Trg Svete Terezije) – Subotica

Katedrala, koja dominira trgom, sagrađena je u baroknom stilu krajem 1779. godine. Posvećena je zaštitinici Subotice, svetoj Tereziji Aviljskoj. Zvonici su visoki 64 metara. Katedrala poseduje vredne oltarske slike i orgulje. Na istom trgu se nalazi Spomenik žrtvama fašizma. To je 18 metara širok i 8 metara visok spomenik, što ga čini najvećim u Subotici.…

SINAGOGA – Subotica

 Sinagoga u Subotici je sagrađena 1902. godine u stilu secesije. Sinagoga je 1974. proglašena za spomenik kulture od izuzetnog značaja. Građena je po projektu budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora i Deže Jakaba, saradnika arhitekte Edena Lehnera, tvorca mađarske varijante secesije.Sinagoga je jedno od najvrednijih srednjeevropskih ostvarenja ove vrste sakralne arhitekture. Odlikuju je smela i moderna arhitektonska…