PARK PRIRODE “PALIĆ” – Palić

Park prirode Palić – jezero i deo naselja Palić, sa površinom od 712 hektara + 1698 hektara zaštitne zone.Karakteristične su prirodne vrednosti (jezero Palić, stari park i nekoliko staništa zaštićenih vrsta), Kulturne vrednosti (Veliki park, više objekata vrhunske arhitektonske vrednosti, palićke vile), te duga tradicija kupališta, banje i letovališta.Palićko jezero je plitko nizijsko jezero, dugačko…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “SELEVENJSKE PUSTARE” – Subotica

Selevenjske pustare su smeštene između naselja Bački Vinogradi i Horgoš. Rezervat čini 10 područja očuvanih prirodnih vrednosti (retke biljne i životinjske vrste vlažnih, peščarskih, slatinskih i stepskih livada) mozaično raspoređenih među voćnjacima, njivama i vinogradima.OBILAZAKEdukativna staza Lofej, Selevenjske pustare – dužina staze je 2 200 metara. Staza ide kroz kompleks vlažnih livada do šumarske kolibe.Vizitorski…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “LUDAŠKO JEZERO” – Subotica

Specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero” obuhvata jezero i obalu uz naselja Ludaš/Šupljak, Hajdukovo i Nosa. Pored očuvanih prirodnih vrednosti (brojne ptičije, riblje i biljne vrste, tipične za barsko – močvarne ekosisteme), ima i očuvane kulturne vrednosti, arheološka nalazišta, seosku i crkvenu arhitekturu, tradicionalne zanate. Lepota pejsaža jezera sa visokim tršćacima je posebna vrednost ovog Rezervata.OBILAZAKDvanaest kilometara…