РИБЉА ЧАРДА – Палић

Рибљи ресторан се налази на самој обали језера Палић. Поред изузетне кухиње на чијем менију се налазе јела од слатководне, морске рибе и плодова мора, ресторан нуди вина познатих винорада региона, као и чувене локалне ракије.  

ПАПРИКА ЧАРДА – Палић

Паприка чарда је на Палићу, у непосредној близини пешчане плаже са погледом на језеро. Овај ресторан нуди рибље специјалитете у несвакидашњем амбијенту, у ком ћете уживати у сваком тренутку вашег боравка на језеру.  

ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА “СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА” – Суботица

Предео изузетних одлика “Суботичка пешчара” се налази на крајњем северу Бачке, непосредно уз границу Србије са Мађарском, на подручју Суботичко-Хоргошке пешчаре. Јужну границу заштићеног природног добра чине рубни делови урбаних зона насеља Келебија, Суботица, Палић, Хајдуково и Бачки Виногради.  

ПАРК ПРИРОДЕ “ПАЛИЋ” – Палић

Парк природе Палић – језеро и део насеља Палић, са површином од 712 хектара + 1698 хектара заштитне зоне. Карактеристичне су природне вредности (језеро Палић, стари парк и неколико станишта заштићених врста), Културне вредности (Велики парк, више објеката врхунске архитектонске вредности, палићке виле), те дуга традиција купалишта, бање и летовалишта. Палићко језеро је плитко низијско…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “СЕЛЕВЕЊСКЕ ПУСТАРЕ” – Суботица

Селевењске пустаре су смештене између насеља Бачки Виногради и Хоргош. Резерват чини 10 подручја очуваних природних вредности (ретке биљне и животињске врсте влажних, пешчарских, слатинских и степских ливада) мозаично распоређених међу воћњацима, њивама и виноградима. ОБИЛАЗАК Едукативна стаза Лофеј, Селевењске пустаре – дужина стазе је 2 200 метара. Стаза иде кроз комплекс влажних ливада до…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО” – Суботица

Специјални резерват природе “Лудашко језеро” обухвата језеро и обалу уз насеља Лудаш/Шупљак, Хајдуково и Носа. Поред очуваних природних вредности (бројне птичије, рибље и биљне врсте, типичне за барско – мочварне екосистеме), има и очуване културне вредности, археолошка налазишта, сеоску и црквену архитектуру, традиционалне занате. Лепота пејсажа језера са високим тршћацима је посебна вредност овог Резервата. ОБИЛАЗАК…