DELFIN KUP 2017 – Ada

Plivački klub je osnovan 1996. godine na inicijativu roditelja dece plivača. Za ovih 13 godina aktivnog rada zabeleženi su zavidni rezultati. Pored osnovne delatnosti i obuke dece neplivača, klub aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Za ovih trinaest godina veliki broj dece je prošao obuku plivanja da bi danas klub broji oko 70 dece…