TERMALNI BAZEN – Palić

u blizini Muškog štranda 50 m od jezera otkriveni termalni bazen tuševi/WC kabine za presvlačenje Voda je termalna i lekovita (natrijum-hidrokarbonatno-jodno-sulfidna voda). Temperatura iznosi 36C. Terapijske indikacije: reumatska stanja, postreumatska stanja lokomotornog aparata – rehabilitacija i oporavak; Organizovane aktivnosti: aerobik na vodi, škola plivanja; relaksaciona masaža, manikir i pedikir. Bazen je otvoren od juna do…

DVORAC “INGUS” – Hajdukovo

Dvorac je evidentirano kulturno dobro, a igradila ga je jevrajska vinogradarska porodica Ingus, tačnije Lipot i Justina nakon Prvog Svetskog Rata oko 1920. godine. Lipot i Justina su u proleće 1944. godine završili u logoru Aušvic odakle se nisu vratili. Aleksandar Šandor, sin Lipota i Justine, preživeo je rat i bio je u Subotici do…

GALERIJA PRVE KOLONIJE NAIVE U TEHNICI SLAME – Donji Tavankut

Dela od slame predstavljaju jedinstvenu, naivnu, narodnu umetnost, negovanu u Subotici i njenoj okolini. Kolonija naive u tehnici slame organizuje se u Tavakutu, selu u blizini Subotice, od 1986. godine. Najbolji radovi sa kolonije su izloženi u samoj Galeriji. Osim stalne postavke, Galerija organizuje izložbe za popularizaciju umetnosti u tehnici slame. Ona se nalazi u…

GALERIJA MODERNE UMETNOSTI “LIKOVNI SUSRET” – Subotica

Galerija moderne umetnosti je osnovana 1962. godine. Ona čuva više od 1.200 umetničkih dela, najznačajnijih likovnih umetnika druge polovine 20. veka sa prostora bivše Jugoslavije – slike, grafička dela, skulpture i keramiku. Galerija organizuje samostalne i kolektivne izložbe, performanse i druga umetnička dešavanja. Galerija se nalazi u zanimljivom prostoru Rajhlove palate. Radno vreme: Ponedeljak 8-14…