ARHIV VOJVODINE – Novi Sad

Arhiv Vojvodine osnovan je dekretom Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 5. avgusta 1926. godine kao Državna arhiva u Novom Sadu, sa zadatkom da prikuplja i obrađuje arhivsku građu sa područja tadašnje Vojvodine – Banata, Bačke, Srema i Baranje. U Arhivu se čuva 7.902 metara arhivske građe u 520 fondova i zbirki,…

ISTORIJSKI ARHIV GRADA NOVOG SADA – Petrovaradin

Istorijski arhiv u Novom Sadu ima status međuopštinskog arhiva i svoju delatnost vrši na teritoriji devet opština i to: Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Vrbas, Novi Sad, Sremski Karlovci, Temerin i Titel. Mapu sa teritorijalnom nadležnošću arhiva u Vojvodini možete pogledati ovde… U depoima Istorijskog arhiva grada Novog Sada čuva se oko 6000 m1…

GRADSKA BIBLIOTEKA – Novi Sad

Gradska biblioteka u Novom Sadu nalazi se u zgradi koja je zadužbina Anke i Arse Pajević, izdavača, mecene i dobrotvora srpskog naroda. Radi na tradiciji Srpske čitaonice novosadske koja je osnovana 23. septembra 1845. godine. Prvi njen predsednik je bio Jovan Rajić mlađi, novosadski advokat. Prvi Ustav, pravila o ustrojstvu i radu, Čitaonica je dobila…

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI – OGRANAK U NOVOM SADU – Novi Sad

Najviša naučna i umetnička ustanova Srbije, naučni projekti u saradnji sa naučnim institucijama, predavanja o najnovijim naučnim istraživanjima, izložbe slika i umetničkih radova.Ono što možete da pronađete u hodnicima i sobama zgrade Platoneum, obogatiće Vas za ceo život, jer sve ono što vidite, osetite i čujete nagnaće Vas da se iznova vraćate i otkrivate nove…

MATICA SRPSKA – Novi Sad

Najstarija kulturno-naučna ustanova Srba, književno, naučno i kulturno društvo “Matica srpska” osnovana je 1826. godine u Pešti, a 1864. godine preseljena je u Novi Sad, gde je i danas. Njen zadatak je bio da služi prosvećivanju i rasprostiranju književnosti srpskog naroda, pa je pokrenut i časopis “Letopis Matice srpske”, koji se smatra, zbog kontinuiranog izlaženja,…

AMERIČKI KUTAK – Novi Sad

Američki kutak u Novom Sadu otvoren je 6. oktobra 2004. AK obezbeđuje pristup važećim i pouzdanim informacijama o SAD putem kolekcije knjiga, interneta, i kroz lokalne programe u javnosti. Sponzorisan zajednički od strane američke ambasade, Kulturni centri Američki kutak u Beogradu i Novom Sadu  služe kao informacione ispostave slične javnom servisu biblioteke. Multimedije, knjige i…