SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “SELEVENJSKE PUSTARE” – Subotica

Selevenjske pustare su smeštene između naselja Bački Vinogradi i Horgoš. Rezervat čini 10 područja očuvanih prirodnih vrednosti (retke biljne i životinjske vrste vlažnih, peščarskih, slatinskih i stepskih livada) mozaično raspoređenih među voćnjacima, njivama i vinogradima. OBILAZAK Edukativna staza Lofej, Selevenjske pustare – dužina staze je 2 200 metara. Staza ide kroz kompleks vlažnih livada do…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “LUDAŠKO JEZERO” – Subotica

Specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero” obuhvata jezero i obalu uz naselja Ludaš/Šupljak, Hajdukovo i Nosa. Pored očuvanih prirodnih vrednosti (brojne ptičije, riblje i biljne vrste, tipične za barsko – močvarne ekosisteme), ima i očuvane kulturne vrednosti, arheološka nalazišta, seosku i crkvenu arhitekturu, tradicionalne zanate. Lepota pejsaža jezera sa visokim tršćacima je posebna vrednost ovog Rezervata. OBILAZAK…

PAINTBALL – Palić

Paintball klub “X-Park” organizuje igre za minimum 6, maksimum 50 igrača u šumi, na samoj obali Palićkog jezera ili ukoliko više volite peščane borbe, na lokalitetu Veliki Radanovac. Posetioci su pozvani i da se oprobaju u streličarskoj disciplini gađanja lukom i strelom, te ako imate sigurne ruke, zabava je zagarantovana!