ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА “СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА” – Суботица

Предео изузетних одлика “Суботичка пешчара” се налази на крајњем северу Бачке, непосредно уз границу Србије са Мађарском, на подручју Суботичко-Хоргошке пешчаре. Јужну границу заштићеног природног добра чине рубни делови урбаних зона насеља Келебија, Суботица, Палић, Хајдуково и Бачки Виногради.  

ПАРК ПРИРОДЕ “ПАЛИЋ” – Палић

Парк природе “Палић” обухвата Палићко језеро и део насеља Палић. Чине га природне вредности (језеро Палић, парк и три споменична стабла), културне вредности (Велики парк, више објеката врхунске архитектонске вредности, палићке виле), те дуга традиција купалишта, бање и летовалишта.

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “СЕЛЕВЕЊСКЕ ПУСТАРЕ” – Суботица

Селевењске пустаре су смештене између насеља Бачки Виногради и Хоргош. Резерват чини 10 подручја очуваних природних вредности (ретке биљне и животињске врсте влажних, пешчарских, слатинских и степских ливада) мозаично распоређених међу воћњацима, њивама и виноградима. ОБИЛАЗАК Едукативна стаза Лофеј, Селевењске пустаре – дужина стазе је 2 200 метара. Стаза иде кроз комплекс влажних ливада до…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО” – Суботица

Специјални резерват природе “Лудашко језеро” обухвата језеро и обалу уз насеља Лудаш/Шупљак, Хајдуково и Носа. Поред очуваних природних вредности (бројне птичије, рибље и биљне врсте, типичне за барско – мочварне екосистеме), има и очуване културне вредности, археолошка налазишта, сеоску и црквену архитектуру, традиционалне занате. Лепота пејсажа језера са високим тршћацима је посебна вредност овог Резервата. ОБИЛАЗАК…

КОЊИЧКИ ЦЕНТАР “ФУРИОСО” – Шупљак

Коњички Центар се налази у близини Суботице поред Палића на свега неких 10 километара од мађарске границе на Шупљаку у близини међународно заштићеног резервата Лудашког језера. Сам Центар се простире на 2 хектара површине у оквиру кога сем штала и објекта за услугу могу пронаћи и трла, стазе за јахање као и пашњаци који задовољавају…

PAINTBALL – Палић

Paintball клуб “X-Парк” организује игре за минимум 6, максимум 50 играча у шуми, на самој обали Палићког језера или уколико више волите пешчане борбе, на локалитету Велики Радановац. Посетиоци су позвани и да се опробају у стреличарској дисциплини гађања луком и стрелом, те ако имате сигурне руке, забава је загарантована!