ПОЉОПРИВРЕДНИ МУЗЕЈ – Кулпин

Пољопривредни музеј у Кулпину као једина специјализована музејска установа у земљи, за истраживање и изучавање аграрне прошлости, основан је 1993 године. Музеј чини комплекс „Велики дворац“ или „Каштел“ и „Мали дворац“ или „Стари дворац“ који су стављени под заштиту државе као споменички објекти. У оквиру комплекса налази се осим два дворца, управна зграда, тзв. ковачница,…

ЕТНО КУЋА БАЈША – Бајша

Друштво за неговање традиција и рукотворина “Етно”, основано је 2004. године са циљем да се културна баштина три најбројније нације истражи, негује и очува за потомство. У делатност овог цивилног удружења спада организовање курсева и кампова на којима се учесници подучавају техникама израде рукотворина, а такође и организовање изложби на којима се врши њихова презентација.…

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ.ЛАЗАРА – Маглић

Након Другог светског рата у Буљкесу се мења национална структура и преовладава становништво српске националности. Услед насељавања породица православне вероисповести, јавља се потреба за изградњом и нове богомоље. Темељи цркве су постављени 2006.године и градња још увек траје. Црква је посвећена Светом Лазару.  

ГАЛЕРИЈА “ЗУЗКЕ МЕДВЕЂОВЕ“ – Бачки Петровац

Галерија Зуске Медвеђове – добила је име по првој словачкој академској уметници из Бачког Петровца (Зузка Медвеђова, 1897 – 1985), која је већи део својих радова оставила Петровцу и Петровчанима. Од свог оснивања 1989. године до данас у изложбеном простору галерије организовано је преко 125 самосталних, колективних, ретроспективних, јубиларних или меморијалних изложби. У оквиру gалерије…