РИБОЛОВ НА ЈЕЗЕРИМА У ЗМАЈЕВУ

Змајевачки комплекс чине три воде: Велико жуто језеро, Кречно језеро и хранилиште. Са леве стране Јегричке је ограђено Велико плаво језеро, али је оно у приватном власништву и није доступно риболовцима.Свако има своје специфичности и чари, а за риболовце је најатрактивније Велико жуто језеро, са површином од шест хектара и просечном дубином од 1,80 метара.…

ЛОВИШТЕ „КОВИЉАК“ – Врбас

На територији Општине Врбас, укупне површине 37.566 hа, од којих ловне површине обухватају 33.835 hа. Понуда ловне дивљачи: срнећа дивљач, зец, фазан, пољска јаребица, препелица, грлица, гугутка, дивља патка-глувара и дивља гуска-лисаста. Могућност смештаја туриста: у хотелу „Бачка“ у Врбасу. Ловиштем газдује ловачко удружење „Фазан“.

ГРАДСКИ МУЗЕЈ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА – Врбас

Музејска збирка Врбаса, основана 1969. године као Завичајна збирка, од 1971. године функционише у оквиру Дома културе (данашњи Културни центар Врбаса). Завичајна музејска збирка обухватала је три одељка: Врбас у прошлости – предмети, материјал, документа и друго из најранијег периода; Етнолошкии одељак – предмети, одећа, покућство и све друго што изражава вишенационалну структуру Врбаса; Врбас…

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ВРБАС“ – Врбас

У центру Врбаса, на месту бившег Дома културе који је изгорео 1992. године, исте године почело се са изградњом позоришта које обухвата 3.534,31 m², и то са подрумом, приземљем, спратом и галеријом. Осим позоришта у оквиру зграде је предвидјен и диско клуб у подруму и пословни простор на приземљу и спрату. Простор који је у…

ДВОРАЦ „ТОМАНОВА ВИЛА – ВИЛА ЗОИЛ“ – Врбас

Вилу је саградила јеврејска велепоседничка породица Томан, као репрезентативну кућу за становање. Зграда је саграђена почетком XX века, по пројекту архитекте из Будимпеште. Основа виле је квадратна, а фасада према улицама је репрезентативно обрађена, зидана је опеком, са дрвеном кровном конструкцијом. Улаз са тремом је наглашен са два стуба и два полустуба који носе лукове.…

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА КАПЕЛА „ВОДИЦЕ“ – Врбас

У споменичком наслеђу Војводине важно место припада капелама подигнутим на култним и заветним местима. Међу њима издваја се по времену свог настанка и изгледу Капела Водице у Старом Врбасу, данас посвећена Светом Илији. Ова капела без звоника изграђена је 1794. године на месту извора лековите воде. Проглашена је за споменик културе у категорији непокретних културних…

ЦРКВА ВАВЕДЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ – Врбас

Српска православна црква у Старом Врбасу саграђена је 1738. године у барокном стилу. Посвећена је празнику Ваведења пресвете Богородице и има статус споменика културе у категорији непокретних културних добар од великог значаја. Чини једну од бројних „византијских цркава у бароном духу“ које се јављају као специфична група храмова грађених у тадашњој јужној Угарској. Иконостас из 1862.…

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ „ШУВАКОВ САЛАШ“ – Врбас

Археолошка истраживања сведоче о бројним сазнањима са овог подручја међу којима посебно место заузима „Шуваков салаш“ (насеље од X века до почетка XVI века). Тада су куће грађене тако што су делимично или потпуно биле укопане у земљу, рађене набојем, док је површина земље одавала слике шибља, шума, блата и бара.

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ „ЧАРНОК“ – Бачко Добро Поље

Из периода бронзаног доба (1800 – 800), констатовано је насеље са некрополом у непосредној близини Чарнока као и мање насеље на северној, левој обали Црне баре. Веома значајно налазиште младег гвозденог доба (IV о.п.н.е. – 1 н.е.) на локалитету Чарнок – Бачко Добро Поље, успешно се истражује и штити захваљујући Музејској збирци, Општини Врбас и…