ЛОВИШТЕ „СТАРИ СЛАНКАМЕН“ – Стари Сланкамен

Опис терена: Ловиште заузима површину од 2.650 ха. Већи део је приобаље Дунава, аде и рукавци обрасли вегетацијом и замочварени стари токови Дунава и Тисе. Шта ловити: У зимском периоду године најбоље се лови дивља паткаи остале барске птице на Дунаву, а осталом делу ловишта срна и дивља свиња. Ловачко друштво: Ловачко друштво „Шљукица“ Стари…

ЛОВИШТЕ „НОВИ СЛАНКАМЕН“ – Нови Сланкамен

Опис терена: Ловиште заузима површину од 5.954 hа, од чега је 80% равничарски терен. Шта ловити: Најбоље се лови, по календару, зец, фазани јаребица. Ловачко друштво: Ловачко друштво „Фазан“ Нови Сланкамен пружа услуге организације лова, водича у лову, по потреби може да обезбеди ловачке псе и теренска возила.

ЛОВИШТЕ „МАРАДИК“ – Марадик

Опис терена: Површина ловишта износи 3110 ха, од чега највише заузимају њиве, оранице, пашњаци и шуме које су идеалне за лов зеца и фазанске дивљачи. Шта ловити: У ловној сезони добро се лови фазан, зец, препелица и јаребица. Ловачко друштво: Ловачко друштво „Фрушкогорац“ Марадик пружа услуге организације лова, водича у лову, може да обезбеди ловачке…

ЛОВИШТЕ „КРЧЕДИН“ – Крчедин

Опис терена: Ловиште заузима површину од 5700 hа. Већи део чини приобаље Дунава, аде, равничарски део и мање брдовити терен. Шта ловити: У ловној сезони, у делу рита најбоље се лови дивља патка, а у осталом делу ловишта зец, фазан и јаребица. Ловачко друштво: Ловачко друштво „Фазан“ Крчедин пружа услуге организације лова, водича у лову,…

ЛОВИШТЕ „ЈАРКОВЦИ“ – Јарковци

Опис терена: Површина ловишта износи 1800 hа, терен је углавном равничарски са једним акумулационим језером дужине око 2,5 km. Шта ловити: У ловнојсезони добро се лови фазан, зец, дивља патка и препелица. Ловачко друштво: Ловачко друштво „Лане“ Јарковци пружа услуге организације лова, водича у лову, може да обезбеди ловачке псе и теренска возила.

РИМОКАТОЛИЧКИ ХРАМ СВЕТОГ ПАВЛА – Кањижа

По народноме Мала црква стоји на сунчаној страни Алеје кестенова, на пола пута између Велике цркве и железничке станице. Храм Светог Павла у Кањижи је подигнула Тереза Тукач у славу Бога и у спомен свога мужа Палa Тотa. Изградња је започета 1912. а завршена је 28. маја 1913. године. Посветио га је каплан кањишки Жигмонд…

ЛОВИШТЕ „ЧОРТАНОВЦИ“ – Чортановци

Опис терена: Ловачко Друштво поседује ловне теренеповршине 3.600 ха, уз Дунав, већу површину под шумом и оранице. Шта ловити: Дивља патка на Дунаву, фазан, препелица и јаребица у атару. Ловачко друштво: Ловачко друштво „Чортановци“ има искуства у ино-лову и пружа услуге организације лова, услуге стручних водича за лов, изнајмљивање чамаца, паса и опреме за лов…

ХРАМ СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА – Кањижа

Храм је посвећен Светом архангелу Михаилу. Саграђен је 1775. године, а 1849. је изгорео до темеља. Године 1851. на истом месту, подигнут је данашњи храм, који је троносан после прве генералне обнове 1923. од Епископа бачког Иринеја (Ћирића). Сачуване су четири иконе из првобитног храма које је сликао Теодор Илић Шечљар. Изгубљени су сви значајни…

ЛОВИШТЕ „КАЛАКАЧ“ – Инђија

Опис терена: На територији Општине Инђија, укупне површине 38.203 hа, од којих ловне површине обухватају 35.023 hа. Шта ловити: зец, фазан, пољска јаребица, препелица, грлица, гугутка, дивље патке и дивље гуске. Ловачко друштво: Ловиштем газдује Ловачко удружење „Фрушка гора“. Могућност смештаја туриста: у преноћишту „Сидро“, Бешка.