ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА – Кула

Српска православна црква Светог Марка у Кули је подигнута у периоду од 1846. до 1852. године, представља непокретно културно добро од великог значаја. Данашња црква Светог Марка у Кули је једнобродна грађевина, са полукружном олтарском апсидом на истоку и двоспратним звоником изнад западног улаза. Издужени наос је рашчлањен по вертикали пиластрима спојеним луковима између којих…

КАТОЛИЧКА ЦРКВА СВЕТОГ СТЕФАНА – Крушчић

Жупа је основана 1762. године. Црква је саграђена 1783.године у част св. Стјепана Краља. Црква је 32м дугачка и 14м широка. Изнутра је обновљена, осликана и украшена 1933.године, а извана реновирана 1962.године. Има три звона, од којих највећи тежи 420 кг.

ВИНСКА КУЋА „АЧАНСКИ“ – Мали Стапар

У Малом Стапару у близини канала преводнице и старог млина на једној и простране равнице на другој страни, налази се винска кућа „Ачански“. До објекта који у тишини нуди добру храну и вино, долази се једноставно. Са пута Нови Сад – Сомбор, у центру Сивца, скрене се лево, па се асфалтним путем вози још пет…

ВИНАРИЈА „МИЛИСАВЉЕВИЋ“ – Кула

Винарија Милисављевић у својим подрумима у Липару на Телечкој висоравни је 2008. године одлучила да обнови винску традицију „Телечке висоравни“ и произведе вино по технологији из доба Марије Терезије уважавајући, наравно, све неопходне услове савремене технологије производње вина. На улазу у село Липар подигнут је засад најквалитетнијих сорти грожђа на сопственом земљишту површине 12,5 хектара…

ЛОВИШТЕ „ВЕЛИКИ БАЧКИ КАНАЛ“ – Кула

Ловачко удружење „Јаребица“ са седиштем у Кули, газдује ловиштима „Велики бачки канал – Север“ површине 14.092,15 hа и „Велики бачки канал – Југ“ површине 18.413,25 hа, што укупно износи 32.505,40 hа. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су срна, зец, фазан и пољска јаребица. Ловишта „Велики бачки канал“ Север и Југ, имају следеће ловне објекте:…

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА – Кула

Културно-просветна заједница општине Кула је основана 9. маја 1957. године. Културно-просветну заједницу су стварали и чине људи, активисти из области културе, школства и других организација, као и појединци, с циљем да Заједница буде истински кохезивни фактор у области стваралаштва, уметности и просвећивања. Чланови заједнице, као друштвене организације, су на добровољној и интересној основи, организације у…