PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLE – Sivac

Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Sivcu, u opštini Kula, podignuta je u periodu od 1868. do 1873. godine. Pod zaštitom je Republike Srbije kao spomenik kulture u kategoriji nepokretnih kulturnih dobara od velikog značaja. Pravoslavna crkva u Sivcu je posvećena Prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja, izgrađena je na mestu starijeg hrama, 1873. godine, kao…

RUSINSKO NARODNO POZORIŠTE „PETRO RIZNIČ ĐAĐA“ – Ruski Krstur

Rusinsko narodno pozorište „Đađa“ konstituisano je kao Amatersko rusinsko pozorište „Đađa“ 1971. godine sa svoje dve scene: scena u Ruskom Krsturu i scena u Novom Sadu. Pod tim nazivom je funkcionisalo sve do 1991. godine, kada menja naziv u Rusinsko narodno pozorište „Đađa“. Godine 2003. pozorište je transformisano u profesionalno i do sada je postavljeno…

CRKVA VODICA – Ruski Krstur

Marijino svetilište Vodica (Mariйovo svяtilїщe Vodica) – oaza mira 2 km od glavnog puta Kula-Odžaci, mesto gde se može naći duševni mir i spokoj. Vodica je crkva pored Ruskog Krstura i svetište koje posećuju mnogi hodočasnici grkokatoličke veroispovesti, ali i drugi vernici. Crkva je posvećena bezgrešnom začeću Presvete Bogorodice. Izgrađena je 1859. godine i 20.…

RUSINSKA GRKOKATOLIČKA CRKVA PRENOSA MOŠTIJU SVETOG NIKOLE – Ruski Krstur

Grkokatolička crkva Svetog Nikole u Ruskom Krsturu, je počevši od 2003. godine bila centar grkokatoličkog apostolskog egzarhata i koja je 2018. godine postala katedralna crkva novoustanovljene Krsturske grkokatoličke eparhije. Podignuta je 1784. godine, a današnji izgled je dobila u obnovi 1836.godine, što potvrđuje natpis iznad severnog portala. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETI JURAJ – Kula

Zapis na ključnom kamenu glavnog ulaza i grb izrađen u crvenom mermeru, smešten desno od unutrašnjih vratnica glavnog ulaza, svedoče da je crkva izgrađena 1770. godine. Na ploči stoji zapis na latinskom jeziku: „MARIA THERESIA AUGUSTA REGNANTE ANNO DOMINI 1770. “ Crkva je 2020.godine obeležila 250 godina svog postojanja. Prvobitna građevina bila je znatno manja od…